Koně

S Jakubem v přírodě — Koně

„Dnešní děti ovládají dokonale počítače, virtuální svět i jiné moderní technologie. Mnozí dospělí pak hlasitě tvrdí, že děti nemají zájem o přírodu. S tímto tvrzením nemohu souhlasit. Ba naopak. Je to chyba právě rodičů, kteří svým dětem nevěnují v chaotické době dostatečnou pozornost a čas svých dětí vyplňují tou nejsnadnější cestou. Televize, počítače, videohry…,“ říká Jakub Vágner, známý sportovní rybář a držitel mnoha rekordních úlovků. A tak tentokrát vezme Jakub Vágner na dobrodružnou expedici i děti. Lvíček a Anička projdou s Jakubem nádherná místa české přírody a učí se tu přežít, poznávají krajinu, rostliny i zvířata. Jakub děti zavede i za svými přáteli, každý z nich umí něco zajímavého, co si děti budou moci také vyzkoušet. A samozřejmě také na každém výletě společně uloví rybu. — Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně, tak se dnes Jakub s dětmi za koňmi vypraví. Ale než usednou do sedel, poznají, jakou práci obnáší o koně pečovat. V okolí koňské farmy uvidí spoustu dalších zajímavých věcí – například útroby přehradní hráze či potok, v němž se s trochou trpělivosti ještě dnes dá najít zlato.