Putování za legendou

S Jakubem v přírodě — Putování za legendou

„Dnešní děti ovládají dokonale počítače, virtuální svět i jiné moderní technologie. Mnozí dospělí pak hlasitě tvrdí, že děti nemají zájem o přírodu. S tímto tvrzením nemohu souhlasit. Ba naopak. Je to chyba právě rodičů, kteří svým dětem nevěnují v chaotické době dostatečnou pozornost a čas svých dětí vyplňují tou nejsnadnější cestou. Televize, počítače, videohry…,“ říká Jakub Vágner, známý sportovní rybář a držitel mnoha rekordních úlovků. A tak tentokrát vezme Jakub Vágner na dobrodružnou expedici i děti. Lvíček a Anička projdou s Jakubem nádherná místa české přírody a učí se tu přežít, poznávají krajinu, rostliny i zvířata. Jakub děti zavede i za svými přáteli, každý z nich umí něco zajímavého, co si děti budou moci také vyzkoušet. A samozřejmě také na každém výletě společně uloví rybu. — Jakub Vágner kdysi dostal udici od bratra legendárního spisovatele Oty Pavla, a tak se tentokrát s dětmi po stopách této legendy vypravili. Navštívili místa, kde Ota Pavel žil a kde se v okolí řeky Berounky odehrávaly jeho povídky. Museli přejít hráz splavu, přejet s převozníkem řeku, zjistit, proč se zdejší slavná hospoda jmenuje U Rozvědčíka, a nakonec se pokusili stejně jako Ota Pavel v noci ulovit úhoře.