Českosaské Švýcarsko

S Jakubem v přírodě — Českosaské Švýcarsko

„Dnešní děti ovládají dokonale počítače, virtuální svět i jiné moderní technologie. Mnozí dospělí pak hlasitě tvrdí, že děti nemají zájem o přírodu. S tímto tvrzením nemohu souhlasit. Ba naopak. Je to chyba právě rodičů, kteří svým dětem nevěnují v chaotické době dostatečnou pozornost a čas svých dětí vyplňují tou nejsnadnější cestou. Televize, počítače, videohry…,“ říká Jakub Vágner, známý sportovní rybář a držitel mnoha rekordních úlovků. A tak tentokrát vezme Jakub Vágner na dobrodružnou expedici i děti. Lvíček a Anička projdou s Jakubem nádherná místa české přírody a učí se tu přežít, poznávají krajinu, rostliny i zvířata. Jakub děti zavede i za svými přáteli, každý z nich umí něco zajímavého, co si děti budou moci také vyzkoušet. A samozřejmě také na každém výletě společně uloví rybu. — Jakub a jeho přátelé se tentokrát vydají do romantické krajiny Českého Švýcarska. Uvidí tu strže a soutěsky i divokou řeku Kamenici. Poznat borovici od smrku není tak složité, ale víte, co je to řopík a proč je studánka v lese zbarvená do rezava? Kroky dobrodruhů povedou až k Dolskému mlýnu, kde se natáčela jedna z nejznámějších českých pohádek, i do pravěké jeskyně, jež kdysi bývala na dně moře. A nakonec vypustí do vody malé lososy, kterých se snad v budoucnu budou v řece Kamenici opět prohánět tisíce.