Kapr na mlaskačku

S Jakubem v přírodě — Kapr na mlaskačku

„Dnešní děti ovládají dokonale počítače, virtuální svět i jiné moderní technologie. Mnozí dospělí pak hlasitě tvrdí, že děti nemají zájem o přírodu. S tímto tvrzením nemohu souhlasit. Ba naopak. Je to chyba právě rodičů, kteří svým dětem nevěnují v chaotické době dostatečnou pozornost a čas svých dětí vyplňují tou nejsnadnější cestou. Televize, počítače, videohry…,“ říká Jakub Vágner, známý sportovní rybář a držitel mnoha rekordních úlovků. A tak tentokrát vezme Jakub Vágner na dobrodružnou expedici i děti. Lvíček a Anička projdou s Jakubem nádherná místa české přírody a učí se tu přežít, poznávají krajinu, rostliny i zvířata. Jakub děti zavede i za svými přáteli, každý z nich umí něco zajímavého, co si děti budou moci také vyzkoušet. A samozřejmě také na každém výletě společně uloví rybu. — Na další výpravě společně objevili tajemné bludné balvany a dozvěděli se legendy, které se o těchto přírodních útvarech vyprávějí. Pak zjistili, že každý hřib se nedá jíst. U Jakubova kamaráda, hrnčíře Ládi, si vyrobili vlastní hrníček. A nakonec se dozvěděli, jak se chytá kapr na mlaskačku a proč se při lovu kaprů používají strašáci.