Nad Strakonicemi

Vzduchoplavec Kráčmera — Nad Strakonicemi

Strakonice leží na soutoku dvou řek: zlatonosné Otavy a Volyňky. Jejich dominantu tvoří starý hrad, kde kdysi dávno sídlili maltézští rytíři. I když je to město malé a nenápadné, přec z něho vede cesta do celého světa. Tak tohle si napsal praděda Kráčmera před lety do svého deníku. František se rozhodl, že to všechno prozkoumá. Setkává se tu s punčochářem, který začal vyrábět pokrývky hlavy, kterým se říkalo fezy, dudáka, který se se svými dudy vypravil do světa a také Hurvínka. Tihle všichni mají se Strakonicemi něco společného.