Nad Sedlčanskem

Vzduchoplavec Kráčmera — Nad Sedlčanskem

Za pradědových časů byly Sedlčany městem, kde se vedl čilý spolkový a společenský život. Je to ještě pravda, chce zjistit pravnuk František. A dozví se také, co to znamená, když děda při cvičení na housle narazil na Suka.