Jak potkal kouzelníka

O skřítku Racochejlovi — Jak potkal kouzelníka