Jak třásl modrým zvonečkem

O skřítku Racochejlovi — Jak třásl modrým zvonečkem