Děd Vševěd

Mazalové — Děd Vševěd

Přípravy na pohádkové sympozium vrcholí, ale všechno zkomplikuje Hugo Mazal, když spadne do kouzelné truhly. V tu chvíli je místo jednoho Huga Hugů celý zástup a všichni jsou si podobní jako vejce vejci. Na hrad přijíždějí první hosté: děd Vševěd a Sudička. Růžena je zoufalá, že má najednou tolik manželů, a nedokáže rozpoznat, který je ten pravý. Albíně se podaří od děda Vševěda vyzvědět, jak z toho ven, jenže je v tom jeden veliký háček...