Velké prázdniny začínají

Špačkovi v síti času — Velké prázdniny začínají

Seriál vypráví příběh rodiny Špačkových, která se náhodou ocitne na festivalu kouzelníků, kde vystupuje i skvělý mág Garibaldini – ve skutečnosti ředitel tajuplného Paláce času, což je prostor, kterým protéká čas a kde jsou uloženy svazky lidských životů. Co napínavého přinese přátelství malého Matěje Špačka s Klementinkou, dcerkou Mistra Garibaldiniho, budeme sledovat v následujících šestnácti epizodách. Spolu s Matějem navštívíme „zásvětní úřad“, stáváme se svědky posunů v čase a tím i proměn osudů jednotlivých hrdinů, dozvídáme se o přidělování recyklovaného času, máme obavu o to, aby se Zásvětí nezmocnila lidská hamižnost, prezentovaná majitelkou kosmetické kliniky Macháčkovou. Je to seriál vícevrstevný, nabitý dějem, seriál, kde se volně prolíná rovina současného reálného světa s rovinou světa fantazijního a který tak retro pohledem nahlíží do minulosti.