Giacomo Puccini: o lásce, zradě a smrti

Opera nás baví — Giacomo Puccini: o lásce, zradě a smrti

Tentokrát se s králem italského bel canta (pěvecký styl kladoucí důraz na plnost a krásu tónu) Giacomem Puccinim projdeme několika jeho slavnými operami, které spojuje hlavní téma - osudová láska, zrada a smrt. Čínské exotické motivy zazní v ukázce z Turandot, japonské pak v Madame Butterfly. Příběh dvou mladých umělců - nerozlučných přátel, půvabné Mimi a koketní Musetty vypráví o životě pařížské bohémy, podle které dostala opera i název - La Boheme. Árie pasáčka v podání talentované malé Sáry z Dětské opery Praha zas patří do opery Tosca. A na otázku, zda je vůbec možné skloubit práci všech umělců, kteří na operním představení pracují, odpoví host pořadu - operní režisér Tomáš Šimerda.