Georges Bizet: Carmen

Opera nás baví — Georges Bizet: Carmen

Operou, která při své premiéře úplně propadla, ačkoliv se dnes hraje po celém světě, dokázal Francouz Georges Bizet, který nikdy nebyl ve Španělsku, přesně hudebně vystihnout jeho atmosféru, nálady vášnivé Carmen i žárlivého Josého či slavného toreadora Escamilla. Jiřina Marková-Krystlíková vám s dětmi u klavíru vysvětlí významy italských názvosloví pro označení tempa a rozdíly mezi moderatem, allegrem nebo prestem vám hned zazpívají. Že celkovou atmosféru opery dotváří i pohyb zpěváků na jevišti, to potvrdí choreograf Michal Caban, host našeho pořadu, a malí i velcí zpěváci z Dětské opery to předvedou v závěrečné ukázce.