Malý Mozart

Opera nás baví — Malý Mozart

Dnes je připraveno setkání s hudebním géniem Wolfgangem Amadeem Mozartem. Přijít na to, jak se v hudbě tvoří určitá nálada a atmosféra, vám u klavíru pomůžou Jiřina Marková-Krystlíková s dětmi. Uslyšíte operní ukázky nejen z Figarovy svatby, ale i z Dona Giovanniho a pohádkové Kouzelné flétny. Proměně zpěváka v operní postavu pomáhá i kostým, který si pro svou roli oblékne, a tak vás dnešní host – kostýmní výtvarník Josef Jelínek – seznámí s tím, co jeho profese obnáší a že je za ní spousta profesionální práce s návrhy, látkami, nitěmi a nůžkami a historickými znalostmi o době, ze které operní postavy pocházejí. — Jiřina Marková-Krystlíková byla dlouholetou sólistkou Opery ND v období od konce 70. let po rok 2001 a vytvořila zde role českého i světového repertoáru subretního, lyrického, mladodramatického až po dramatický obor. Koncertovala nejen doma, ale i v zahraničí. Neméně důležitá je její činnost pedagogická na pražské konzervatoři, je rovněž uměleckou šéfkou souboru Dětská opera Praha.