Benjamin Britten: Kominíček

Opera nás baví — Benjamin Britten: Kominíček

Operu Kominíček složil anglický skladatel Benjamin Britten přímo pro děti, a tak nemůže chybět ani v hudebně-vzdělávacím cyklu České televize Opera nás baví. Příběh malého kluka Sama, kterého dva zlí kominíci využívají k čištění úzkých krbových komínů, skončí šťastně, jak se děti dozvědí z operních ukázek, které pro ně na stylizovaném divadelním jevišti studia na Kavčích horách natočily děti z Dětské opery Praha. A nejenom to, také, co v opeře vzniká dřív, jestli hudba, nebo text, čili libreto, a jak důležitá je v divadle nápověda, která se skrývá v nápovědní budce nebo v portálu. — Jiřina Marková-Krystlíková byla dlouholetou sólistkou Opery ND v období od konce 70. let po rok 2001 a vytvořila zde role českého i světového repertoáru subretního, lyrického, mladodramatického až po dramatický obor. Koncertovala nejen doma, ale i v zahraničí. Neméně důležitá je její činnost pedagogická na pražské konzervatoři, je rovněž uměleckou šéfkou souboru Dětská opera Praha.