Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta

Opera nás baví — Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta

Prodaná nevěsta, národní opera Bedřicha Smetany, je dalším dílem cyklu České televize, který stejně jako stejnojmenná knížka autorek Jiřiny Markové-Krystlíkové a Anny Novotné, která mu byla předlohou, přibližuje dětem svět operního umění s jeho nejznámějšími díly, jejich skladateli, divadelními profesemi a hudebními pojmy, bez nichž by žádný z příběhů, které děti uvidí a uslyší, nikdy nevznikl. — Nahlédnete do životního osudu jejího skladatele Bedřicha Smetany, co měl rád, proč strádal a jak byl silný, když přišel o sluch. A proč byla Mařenka nevěstou prodanou a kdo stál v cestě její opravdové lásky? O tom vám zazpívají děti z Dětské opery Praha. Spolu s nimi se také dozvíte, co je to árie, co duet nebo sextet, jestli se zpívá v předehře a v recitativu, proč je někdo tenorista, zatímco druhý barytonista, a pročpak jedna zpěvačka zpívá soprán a jiná zase alt. Hravě a nenápadně se propletete labyrintem všech otázek, abyste si na konci zatleskaly, protože „Dobrá věc se podařila“. — Jiřina Marková-Krystlíková byla dlouholetou sólistkou Opery ND v období od konce 70. let po rok 2001 a vytvořila zde role českého i světového repertoáru subretního, lyrického, mladodramatického až po dramatický obor. Koncertovala nejen doma, ale i v zahraničí. Neméně důležitá je její činnost pedagogická na pražské konzervatoři, je rovněž uměleckou šéfkou souboru Dětská opera Praha.