Nepodařený únos

Strašidla na Kulíkově — Nepodařený únos