Strašidla na Kulíkově

Strašidla mívají všetečné nápady – sotva se na Kulíkově objeví,
hned se něco semele…