Hodina zpěvu 2007

Hodina zpěvu — Hodina zpěvu 2007

V prázdninové Hodině zpěvu z roku 2007 se autorská dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř vydala spolu s dětmi ze souboru Sedmihlásek na vlastivědný výlet do Divoké Šárky, které je věnována také první, stejnojmenná píseň. Výklad je doplněn o Staré pověsti české Aloise Jiráska a pověst o dívčí válce. A také o tradici operních představení, která se k danému prostředí váže. Zazní písně Mravenec jde trávou, Když je pěkné počasí, Harmoniko foukací, Zapomnětlivá a další. Na závěr autoři přidají zhudebněnou pohádku o dvanácti měsíčkách.