My jsme ze Švédska

My jsme z ... — My jsme ze Švédska

V dalším dílu mezinárodního koprodukčního cyklu, v němž jsou jednotlivé evropské státy představovány očima tamější mládeže, se podíváme na západní pobřeží Švédska - do Göteborgu, kde dívčí skupina Bubbles nacvičuje vystoupení na slavnostní zakončení tradičního prodeje májových květů na pomoc postiženým švédským dětem. — Skautské skupiny, třídy i jednotlivci ve městě Södertälje mezi sebou soutěží. Děti zavedou diváky do své školy, na skautský tábor i do typické švédské rodiny. V závěru jsme svědky slavnostního vyhlášení vítěze v Södertälje. — Pěvecká dívčí skupina Bubbles nacvičuje své vystoupení na zakončení švédské tradice prodeje májových květů ve prospěch postižených dětí. Sledujeme tuto švédskou tradici, přitom se seznamujeme s inspirativním prostředím švédské školy, s typickou švédskou rodinou, skautským táborem a na závěr jsme přítomni slavnostního vyhlášení vítěze - děti z města Södertalje prodaly nejvíce májových květů ve Švédsku.