Ježek

Edmond a Lucy — Ježek

Za soumraku si Edmond a Lucy hrají na statečné rytíře, když vtom z lesa zaslechnou podivný hluk. Edouard si uvědomí, že je to ježek, který potřebuje pomoc.