Trénink s horolezkyní Klárou Kolouchovou

UčíTelka — Trénink s horolezkyní Klárou Kolouchovou