Strojvůdce – Emil Strašek

UčíTelka — Strojvůdce – Emil Strašek