UčíTelka 7.5. (znakový jazyk)

UčíTelka — UčíTelka 7.5. (znakový jazyk)