UčíTelka 24.4. (znakový jazyk)

UčíTelka — UčíTelka 24.4. (znakový jazyk)