UčíTelka 23.4. (znakový jazyk)

UčíTelka — UčíTelka 23.4. (znakový jazyk)