Povídání o mamince a tatínkovi

Z bříška své maminky vypráví nenarozený Toník
příběh jedné neobyčejné rodiny…