Česká mše vánoční

Hej, mistře, vstaň bystře, vzhlédni na jasnost,
nebes na švarnost…

Postavy

Během nočního hlídání stáda oveček uvidí na nebi jasnou hvězdu a slyší zpěv z nebes a tak pospíchá vzbudit svého mistra.
Rád by si odpočinul po celodenní práci, ale když zjistí, co se stalo v Betlémě, dá svolat všechny pastýře a vypraví se za Ježíškem.
Radují se z narození Ježíška a všem tuto zprávu oznamují z nebes.
Jdou společně do Betléma pozdravit, zahrát a zazpívat malému Ježíškovi.

Text České mše vánoční
ke stažení

Jakub Jan Ryba
 • narodil se 26. října 1765 v Přešticích na Plzeňsku
 • významný český hudební skladatel
 • přispěl také významně k českému vlastenectví, sbíral lidové písně a sestavoval sborníky českých písní
 • jeho nejznámější skladbou je Česká mše vánoční, někdy se jí říká také Hej mistře
 • pracoval jako učitel nejprve v Mníšku pod Brdy a poté zejména v Rožmitále pod Třemšínem
 • napsal víc než 1200 skladeb, z nichž se dochovalo asi 400
 • žil velmi chudě, měl celkem 13 dětí a svůj život nakonec dobrovolně ukončil
Česká mše vánoční
 • Jakub Jan Ryba mši napsal v roce 1796
 • vypráví příběh o narození Ježíška a o tom, jak se mu jdou pastýři poklonit do Betléma
 • je zasazená do českého prostředí, napsaná jednoduše a srozumitelně, aby jí mohli zpívat a rozuměli jí i běžní lidé
 • je napsaná pro jednoduchý orchestr, aby ji by bylo možné hrát i se skromnějším hudebním doprovodem tedy s flétnou, 2 klarinety, 2 lesními rohy, trubkou, 2 houslemi, violou, kontrabasem, tympány a varhany
 • je napsaná jako mše a má celkem 9 částí, tedy Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus, Communio
Josef Lada
 • narodil se 17. prosince 1887 v Hrusicích
 • byl český malíř, ilustrátor, scénograf a spisovatel s jedinečným stylem kresby
 • proslavil se zejména svými lidovými a vesnickými náměty a ilustracemi knížek, zejména ilustracemi knihy Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války od Jaroslava Haška
 • napsal také několik knih, především pro děti, nejznámější jsou Kocour Mikeš nebo Ladovy veselé učebnice
 • kromě stovek dalších děl namaloval také lidový betlém, který se stal podkladem pro televizní animovanou verzi České mše vánoční