Wifina

Magazín o vztazích a společnosti, přírodě a ekologii,
módě a designu i nových technologiích

Pátek 17:50
27. 5. 2016
27. 5. 2016
Stránka pořadu

Krkavec

Krkavec je černý pták o něco větší než vrána. Na rozdíl od vrány nebo havrana má načechrané peří na krku. Krkavci jsou velmi vzácní a patří k ohroženým druhům. Dříve žili na celé severní polokouli, se změnami zemědělská krajiny jich však ubývalo, protože mizela i jejich hlavní potrava - malí hlodavci.
Krkavci patří k nejchytřejším ptákům na světě. V zajetí se dokonce mohou naučit opakovat slova nebo celé věty. Jsou věrní svému partnerovi a v zajetí dokáží do své rodiny přijmout i člověka.

Politika

Slovo politika označuje takovou činnost, při které se skupina lidí s různými názory má domluvit na řízení státu. Jinými slovy je to správa věcí veřejných, umění řídit stát a hájit zájmy jednoho státu proti druhému.
Politika jako správa věcí veřejných byla chápána již v antickém Řecku. Ve středověku se pak politická moc dostala do rukou panovníků a o něco později politiků. V novější době se politika chápe jako věc občanů.

Questing

Questing je hra, jejíž název se dá přeložit jako hledačka. Jedná se vlastně o cestu za pokladem, který objevíme, když po cestě vyluštíme hádanky a indicie. Questing vznikl ve Spojených státech amerických roku 1995 na principu letterboxingu.

Balet

Balet je scénický tanec, který využívá choreografii. V dnešní době má balet dva hlavní proudy – klasický a moderní, v němž se klasické prvky mísí s moderním tancem.
Balet vznikl na italských šlechtických dvorech v 15. století (první byl Komický balet královnin od Belgiosa Baltazariniho). Zlomovým byl rok 1661, kdy francouzský král Ludvík XIV. založil Královskou taneční akademii. Její ředitel Pierre Beauchamp uzákonil pět základních pozic nohou, které existují dodneška.

Buddhismus

Buddhismus je myšlenkový směr, který se vyvinul z učení indického prince Siddhárty Gautamy (Buddhy). Ten radil, aby lidé nepřijímali nic jen na základě víry nebo autority druhého, ale aby sami hledali a usuzovali, zda věc odpovídá nebo neodpovídá jejich vnitřní pravdě a zkušenosti. Buddhisté věří ve převtělování, tedy že se duše po smrti zrodí znovu v novém těle, a snaží se z tohoto začarovaného kruhu narození a smrti vystoupit pomocí meditace.

Školní uniforma

Historie školních uniforem se píše už od dob prvních univerzit. Tehdy byly znakem studentů a jejich příslušnosti ke škole. Dnes se školní uniformy nosí na celém světě. Nejznámější jsou ty z Velké Británie, kde se oblékají už od 16. století, ale nosí se i v Japonsku, Číně, Indii, Severní i Jižní Americe, Austrálii a Africe.
O výhodách školních uniforem se vedou spory. Jedni tvrdí, že pomáhají dětem držet partu, podle jiných jsou naopak zbytečně přísné a nedovolí dětem oblékat se podle svého.

Cheerleading

Cheerleading je sport, ve kterém si mísí tanec, akrobacie a gymnastika spolu s pokřiky. Pochází ze Spojených států amerických, odkud se rozšířil do celého světa. Za jeho vznikem stojí snaha povzbudit diváky na sportovních zápasech a používá typickou pomůcku pom-poms neboli třásně.
Cheerleading se rozvinul při univerzitních sportovních klubech. První povzbuzovací tým byl založen už v roce 1880 a tvořili ho výhradně chlapci. První roztleskávačky vystoupily až roku 1923.

Skateboarding

Skateboarding neboli jízda na prkně se řadí mezi extrémní sporty. Skate se dá využívat různým způsobem a podle toho se dá rozdělit na slalom, v němž jde hlavně o rychlost, a freestyle, při kterém se provádějí triky.
První skateboard si začátkem 50. let 20. století vyrobili v Kalifornii surfaři, aby se nenudili, když nebyly dobré podmínky pro surfování. Revoluce nastala v 70. letech, kdy jezdci Gelfand a Mullen začali dělat triky – ollie a kickflip.

Egyptské pyramidy

Pyramidy v Egyptě se začaly budovat za vlády Džosera ve 3. tisíciletí před Kristem a pak se stavěly asi 1500 let. Sloužily jako hrobky králů a jejich významných manželek. K pyramidě patřily ještě údolní a zádušní chrám, vzestupná cesta, malé pyramidy královen a ještě satelitní pyramida, která sloužila coby náhrobek.
Mezi nejznámější patří pyramidy v Gíze - Cheopsova, Rachefova a Menkaureova (které patří mezi 7 divů světa). Pyramidy hlídá ohromná sfinga, která stojí před nimi.

Delfín

Delfíni žijí v mořích a oceánech tropického i mírného pásma ve skupinkách asi po 15. Váží 150–650 kg a dožívají se 30-50 let. Delfíni dýchají plícemi, a tak musí každou půlhodinku na hladinu, aby se nadechli.
Delfíni mají nevšední schopnosti, především se mezi sebou umí dorozumívat. Vědcům se zatím podařilo rozkódovat asi 200 různých zvuků a navázat s delfíny komunikaci. Nyní dokonce pracují na slovníku delfínštiny. K orientaci používají delfíni echolokaci.

Ninja

Ninjové hráli důležitou roli v japonských středověkých dějinách a často rozhodovali o výsledcích bitev. Byli tak vynikající špioni, že se jim často přisuzovaly nadpřirozené schopnosti. Za vším ale stály důmyslné pomůcky, které v mnohém předbíhaly dobu, a náročný výcvik. Ninjové se cvičili v boji se zbraněmi i bez nich, učili se zeměpis, strategii, umění přestrojování a také o počasí. Kromě toho trénovali duševní čistotu a vytříbenost.

Poštovní holub

V dřívějších dobách byla holubí pošta nejrychlejším způsobem doručování zpráv. Tuhle metodu používali už starověcí Peršané. Až do vynálezu telegrafu holubi dokonce doručovali informace pro burzovní makléře mezi Londýnem a Paříží.
Poštovní holubi mají neuvěřitelný orientační smysl a dokáží rychle najít cestu domů i ze vzdálenosti okolo 1 000 km. Jejich touha po domově je obrovská a i tu největší vzdálenost zvládnou překonat za den. S větrem v zádech mohou letět až 1 500 metrů za minutu.

Kendó

Kendó je japonské umění boje s mečem. Vzniklo koncem 19. století z několika starých bojových škol. Je to nejen bojové umění, ale taky součást tradiční kultury s historickými kořeny. Součástí výcviku je proto i studium morálky, filosofie a etikety.
Dnes se kendó dělí na šinaj kendó, plnokontaktní cvičení s cvičným mečem šinajem, a kendó kata, nácvik boje pomocí předem daných sestav.

Bermudský trojúhelník

Jako bermudský trojúhelník je označována oblast mezi Miami na Floridě, San Juan v Portoriku a Bermudami. Říká se mu také ďáblovo moře, hřbitov Atlantiku nebo moře zatracenců.
V této oblasti údajně mizí lodě i letadla a vyskytují se prý i případy lodí, které opustila posádka. Oficiální záznamy však nic z toho nepotvrdily. Termín bermudský trojúhelník vymyslel americký novinář Vincent Gaddis v roce 1964 v článku o ztraceném letu 19 a dodneška se těší popularitě mezi záhadology.

Inteligence

Inteligence je schopnost zpracovávat informace, správně jednat a účinně se vyrovnávat se svým okolím. Snahy o měření inteligence se objevily až v 19. století a první test inteligence sestavil roku 1904 Alfred Binet. V dnešní době existuje na měření inteligenčního kvocientu (IQ) spousta testů.
Hodnota IQ nám umožňuje porovnávat inteligenci jednotlivých lidí. Nejchytřejší člověk na světě byl americký matematik William Sidis s IQ 250–300.

Sluneční hodiny

Sluneční hodiny používají lidé více než 7 000 let, bývají umístěny na zdi nebo třeba na zemi. Sluneční hodiny ukazují čas podle toho, jak se Slunce pohybuje po obloze. Skládají se ze sluneční tyče neboli gnómu, která vrhá stín na číselník, ze kterého se čas odečítá. Aby hodiny fungovaly správně, musí být gnóm umístěn rovnoběžně s osou Země. V České republice existuje více než 3 300 slunečních hodin a největší hodiny v České republice se nachází v Třešti, jejich gnóm měří přes 8 metrů.

Karel May

Německý spisovatel Karel May žil v letech 1842 až 1912. Karel May se proslavil dobrodružnými romány z prostředí Divokého západu, kde mezi sebou bojovali původní indiánské kmeny a bílí přistěhovalci. Dokázal skvěle popsat krajinu i zvyky Indiánů, i přestože se do Ameriky podíval až poté, co napsal své nejslavnější knihy. Příběhy mayovek jsou hlavně o mírovém řešení sporů, toleranci, čestnosti, přátelství a obětavosti. K nejznámějším mayovkám patří Vinnetou a Poklad na Stříbrném jezeře.

Prales

Prales je označení pro původní, přirozený les. Přesná definice pralesa by znamenala les, který vyrostl přirozeně, a jeho území nebylo nikdy ovlivněno lidmi. Bohužel takový les již na Zemi v podstatě neexistuje, protože lidé přímo nebo nepřímo ovlivňují celou planetu. Jako prales tedy dnes nazýváme i les, kde lidský zásah probíhal tak dávno, že již stopy zásahu nejsou patrné. Největší prales na světě je Amazonský deštný prales, největší prales u nás je Boubínský prales na Šumavě.

Čárový kód

Čárový kód se používá tam, kde je potřeba rozlišit různé předměty a označit je kódem tak, aby při sejmutí kódu bylo možné získat o předmětu různé informace a data. Čárový kód byl patentován již v roce 1949 a je to vlastně linie černých pruhů či čárek různé délky a šířky. V novějších verzích kódu se jedná o mozaiku, které se říká 2D kód. Kódy jsou obvykle snímány pomocí čteček či skenerů. Používají se hlavně pro identifikaci zboží a jejich hlavní výhodou je přesnost a rychlost načtení dat.

Buldozer

Buldozery jsou traktorové stroje, které se nejčastěji využívají ve stavebnictví pro úpravu terénu či bourací práce. Společně s angledozery a titldozery patří do skupiny shrnovacích strojů a tyto stroje se od sebe navzájem liší zejména mírou pohyblivosti radlice. První buldozer byl vyroben v roce 1923 v USA, kde se dodnes buldozery vyrábí nejvíc. Nejsilnější buldozer Komatsu je japonské výroby, váží 150 000 kilo a má sílu 1150 koní.

Eskalátor

Eskalátory, kterým se také někdy říká jezdící schody, se používají již od začátku 20. století. Eskalátory přepravují osoby tam, kde je potřeba překonat nějaký výškový rozdíl. Jednotlivé stupně jsou propojeny řetězy, a takto obíhají po pevné dráze. Používají se nejvíc na nádražích, v metru, obchodních centrech a jiných veřejných místech, kde je přepravovat více lidí než by bylo možné obsloužit výtahem. Nejdelší eskalátory na světě mají v Hongkongu a měří 800 metrů.

Semafor

Semafor je zařízení, které usměrňuje dopravu v místech, kde se protíná více dopravních cest. Správný název semaforu je světelné signalizační zařízení (SSZ). Pomocí barevných světel udává střídavě přednost jednotlivým směrům. Poprvé se semafory začaly používat ve 20. letech 20. století v Evropě, předtím byla doprava na rušnějších místech řízena strážníky. První semafor byl v ČR zřízen v Praze v roce 1927. Existuje více druhů semaforů, nejčastěji se v silniční dopravě používá tříbarevná sestava červeného, oranžového a žlutého světla.

Filmová kamera

Filmová kamera funguje podobně jako fotoaparát: snímá obrázky na filmový pás, zpravidla jich je 24 za vteřinu. Při této rychlosti promítání totiž lidské oko vnímá pohyb jako plynulý. První filmovou kameru sestavil Étienne-Jules Marey v roce 1882. Jeho vynález vzbudil ohromný ohlas, kamery se začaly zdokonalovat a již v roce 1895 sestavili bratři Lumiérové nejen vylepšenou filmovou kameru, ale i promítací stroj. První filmová projekce v Čechách se konala 15. července 1896 v Karlových Varech.

Toalety

Splachovací záchod vynalezl roku 1597 anglický dvořan a spisovatel sir John Harington pro královnu Alžbětu I. Způsoby splachování a typů výpustí byly později zdokonalovány a nejpopulárnější se stal takzvaný sifonový systém splachovací toalety. V roce 1885 byl vytvořen první jednodílný porcelánový záchod se splachovacím sifonem. Systémy splachovacích záchodů jsou náročné na spotřebu vody a vybudování kvalitní odpadové sítě, a proto se na mnoha místech na světě více používají např. tzv. turecké záchody, různé druhy suchých toalet nebo chemická WC.

Pošta

Lidé si odjakživa různými způsoby doručovali zprávy, předměty či zboží. Organizované poštovnictví v českých zemích se datuje do 16.  století, kdy s nástupem Habsburků na český trůn začala výstavba poštovních stanic, a byly vytvořeny stálé poštovní trasy. První zákon o poštovnictví byl v českých zemích vydán v roce 1838. S rozvojem technologií a dopravních prostředků se služby pošty neustále zrychlují a zjednodušují, a tak již v 19. století vystřídaly poštovní dostavníky vlaky, později přibyl telegraf, auta, telefony, faxy, maily a dnes pošty poskytují třeba ověřování dokumentů nebo datové schránky.

LED světlo

LED, svítivé diody neboli Light Emitting Diode jsou dnes již běžně obsaženy v různých elektronických zařízeních. Nachází se třeba v ovladačích, informačních tabulích, obrazovkách, osvětlení a mnohých dalších přístrojích. Jejich výhodou je velmi nízká spotřeba elektřiny a několikanásobně vyšší svítivost než u běžných žárovek. Ledky svítí jen barevně, světlo skládají z kombinací červené, zelené a modré (RGB). Červená ledka byla vytvořena v 60. letech, další barvy až v 90. letech 20. století.

Klasická fotografie

Fotografie je vlastně zachycení obrazu do fotografického přístroje pomocí časově omezené expozice. První fotografii vytvořil Joseph Niépce a proces zdokonalil Jacques Daguerre, nejstarší fotografie jsou z roku 1826. Fotilo se zpočátku černobíle a na různé typy desek, nejčastěji skleněné. Roku 1861 objevil Angličan James Maxwell možnost barevného focení. O dvacet let později vyrobil George Eastman první fotografický film, z kterého se již vyvolávaly snímky na fotografický papír. Papírové fotky ale dnes zažívají ústup a pomalu převažují fotky digitální.

Kalkulačka

Dříve se jí říkalo počítačka, slouží k automatickému provádění číselných výpočtů. Pomůcky pro výpočty používali již staří Řekové a Římané, využívali k počítání jednoduché destičky, tzv. abaky, do kterých vkládali jednotlivé kamínky. Počítací přístroje jsou ale známé i ze staré Číny. V 16. století se objevily sofistikovanější logaritmické tabulky a pravítka a od 17. století se začaly používat také různé mechanické počítací stroje. Moderní digitální kalkulačky jsou již běžně programovatelné a používají velké množství různých funkcí.

Odlévání zvonů

Zvony měly v historii významnou úlohu, svolávaly lidi, třeba k modlitbě, varovaly před nebezpečím nebo odbíjely čas. Odlévání zvonů bylo důležité řemeslo, které dosáhlo svého vrcholu v 16. století. Zvonaři vyrábějí zvony litím žhavého kovu do předem pečlivě připravené hliněné formy. Malé zvony chladnou několik dní, ty velké i týdny. Poté se zvony čistí, leští a pokrývají voskem na ochranu před škodlivými vlivy okolního prostředí. Největší zvon v České republice je Zikmund, který se nachází ve věži Svatovítské katedrály na Pražském hradě.

Vesmírné stanice

Od doby, co lidé létají do vesmíru, budují také vesmírné stanice, kde mohou lidé bydlet dlouhodobě a zkoumat vesmír přímo na místě. Nejmodernější vesmírná stanice ISS létá asi 400 km nad Zemí. První šestičlenná posádka na ISS vstoupila v roce 2000 a každých 6 měsíců se obměňuje. Na fungování ISS se podílí několik států. Stanice oběhne Zemi za necelých 93 minut, takže za den celkem 16 krát. Pohybuje se rychlostí asi 27 720 km/h, měří 109 m, dlouhá je 51 m a vysoká 27,5 m. Kosmonauti ve stanici dělají různé biologické, fyzikální a meteorologické pokusy. Spát musí připoutaní, každé 2,5 hodiny cvičí a jedí pouze jídlo z tuby.

Monster Truck

Vypadají trochu jako zvětšená dětská autíčka a vlastně jsou pro zábavu i určené. Používají se hlavně na nejrůznějších automobilových show, kde přejíždějí překážky, tahají neuvěřitelné náklady nebo jezdí vodou či bahnem. Vznikly v 70. letech v Americe, kdy se do této podoby začaly různě upravovat karosérie z pickupů, k níž se přidělávala obrovská kola. Mají ohromně silné motory, váží okolo jedné tuny, dokáží překonat téměř jakoukoliv překážku a mohou jet rychlostí až 160 km/hod. Základem jejich kousků je také špičkové odpružení a pohon i natáčení všech čtyř kol.

Rtěnky

Jak název napovídá, jedná se o líčidlo, které se nanáší na rty. Jejich použití není nic nového, znali je už před pěti tisíci lety, kdy se s nimi líčili Sumerové. V některých kulturách si rty zvýrazňovali i muži a třeba v Egyptě si rty líčily hlavně dobře situované dámy. První rtěnka v tuhé podobě byla vynalezena ve středověku, ale dříve rtěnky často obsahovaly různé jedovaté látky. Rtěnky v historii různě přicházely a vycházely z módy, třeba v Anglii se věřilo v jejich kouzelnou moc. Nejoblíbenější barvou rtěnek je červená. Nejdražší rtěnka světa se prodává za 62 000 dolarů.

Střelný prach

Střelný prach, říká se mu také černý, je nejstarší známou chemickou výbušninou. Byl vynalezen v Číně asi v 9. století. Směs střelného prachu má tři hlavní součásti - mletý draselný ledek, dřevěné uhlí a síru a když tato směs vybuchne, dosahuje teploty až 2400 °C. Původně se střelný prach využíval pro odpalování velkolepých čínských ohňostrojů, později se začal používat ve vojenství a ve 13. a 14. století se rozšířil i do Evropy. Jedni z prvních, kdo střelný prach v Evropě použili, byli husité během svých válek s křižáky. Dnešní zbraně využívají již jiné látky a tak se střelný prach používá opět hlavně při ohňostrojích nebo při historických bitvách.

X-meni

X-meni jsou populární komiksoví hrdinové a jejich komiksová kniha je nejprodávanější komiks všech dob. Byli vytvořeni v září 1963 a jejich autory jsou Stan Lee a Jack Kirby. X-meni jsou vlastně další vývojovou linkou lidí, ale od lidí se liší speciálním X genem, který jim dává speciální schopnosti. Každý z X-menů má jiné speciální schopnosti, třeba čtení myšlenek, obrovskou sílu, akrobacii nebo ovládání počasí. X-menům se také říká mutanti a jejich hlavním úkolem je chránit lidi proti zlým mutantům. Tým X-menů se již několikrát proměnil, původní partu tvořili Cyclops, Angel, Iceman, Beast a Marvel girl. X-meni inspirovali vznik mnoha knih, filmů a komiksů.

Kung-fu

Je to vlastně souhrnný název pro více bojových umění a stylů. V čínštině se bojová umění označují slovem wu-shu (wušu) a kung-fu v čínštině označuje schopnost, kterou získáte dlouhým a namáhavým tréninkem. Existují stovky kung-fu stylů, ale mají podobné principy a řazení. Vycházejí z čínské filozofie a spousta úkonů je inspirována pohybem zvířat, čínská bojová umění se vyvíjejí již skoro 4000 let. Kung-fu se nezaměřuje na jednu schopnost, ale na rozvoj celého člověka – od pohybových schopností až po povahu. Rozvíjí pružnost a mrštnost, učí soustředění a sebekázni a pomáhá rozvoji zdravého sebevědomí. Kung-fu proslavily také bojové filmy a nejznámější herci, kteří tímto stylem bojovali, byli Jackie Chan a Bruce Lee.

RFID technologie

Zjednodušeně řečeno se jedná o vylepšené nástupce čárových kódů, které fungují mnohem rychleji, přesněji a chytřeji. K načtení těchto kódů není nutné přikládat objekt s kódem přímo na čtečku, ale díky zabudované mikroanténě lze načítat předměty i na dálku a bez nutnosti na kód přímo vidět, a to na vzdálenost až 100 metrů. Zkratka RFID znamená Radio Frequency Identification a znamená, že se informace v kódu přenášejí pomocí rádiových vln. Informace RFID není uložena v systému čar, ale v malém čipu, tzv. tagu. RFID technologie vynalezl Charles Walton roku 1983.

Kvalita pitné vody

Dostatek pitné vody je jednou ze základních lidských potřeb. V některých částech světa je ale i takový základ stále vzácností a každý se občas může dostat do situace, že pitnou vodu nebude mít po ruce. Pitnou vodu nepoužíváme jen k pití, ale i na mytí – sebe i třeba nádobí. Pro zajímavost – v ČR spotřebuje každý člověk denně asi 100 litrů pitné vody. Voda může být znečištěná různými mikroorganismy, které mohou vyvolat nemoc, zákaly i chemickými látkami. Závadnost vody lze někdy odhalit snadno podle zabarvení či zápachu, ale vždy je lepší vodu otestovat laboratorním rozborem. Čistit vodu lze mnoha způsoby, mechanickým odstranění nečistot, zničením choroboplodných zárodků ultrafialovým zářením, vyčištěním vody od příliš vysokého množství vápníku, železa či jiných látek.

Jízdní řády

Naplánovat jízdní řády MHD tak, aby na sebe spoje navazovaly a jezdily včas, není vůbec snadné. Jízdní řády vytvářejí projektanti v centru sestavování jízdních řádů. Ačkoliv mají k dispozici počítače, hlavní část plánování se tvoří ručně – tedy kreslením na papír. Při plánování je třeba zohlednit hustotu dopravy během dne i během roku, ale i různé uzavírky, výluky a taky třeba kulturní akce či nově postavená sídliště. Návaznost spojů se zajišťuje hlavně pro klíčové přestupní body, proto je možné, že na některých méně frekventovaných přestupech se spoje prostě minou.

Barvení velikonočních vajíček

Nechce se vám barvit vajíčka barvami z drogerie a lepit na ně koupené obtisky? Vyrobte si originální vajíčka obarvená přírodními barvami. Pro barvení můžete použít slupky z cibule pro hnědou barvu, červenou získáme z červené řepy a zelenou třeba z kopřiv nebo špenátu. Suroviny podle zvolené barvy nechejte vařit asi 15 minut s trochou octa. Do směsi pak vložte vajíčka, která vařte asi 10 minut a poté nechte vývar i s vajíčky vychladnout (klidně i přes noc). Pokud před barvením na vajíčka připevníte drobné lístečky (pomocí provázku nebo vložením do punčochy), získáte také krásné přírodní obtisky.

Henna

Henna bílá (henovník) je rostlina, která roste v tropických a subtropických oblastech Afriky, jižní Asie a severní Oceánie. Dosahuje výšky 2-6 metrů a obsahuje červené barvivo, které se formě prášku už několik tisíc let používá k barvení vlasů, kůže, nehtů ale i hedvábí. Nejvíce barviva je soustředěno v listech a řapících rostliny. Velmi oblíbená byla henna ve starověkém Egyptě. Zdobení kůže hennou probíhalo už v době bronzové a v některých oblastech Středozemního moře bylo důležitou součástí života mladých žen. Červeno-hnědé zdobení je součástí mnoha významných rituálů v Indii, Africe a na Blízkém Východě. Kromě krášlení má henna i praktickou funkci, regeneruje vlasy a pomáhá při léčbě onemocnění kůže. Starověcí Egypťané ji používali také při mumifikaci.

Graffiti

Graffiti je druh umění ve veřejném prostoru, které se začalo objevovat na přelomu 60. a 70. let v New Yorku a je spojeno hip hopovou kulturou. Obrázky a nápisy malované sprejem, barvami či fixami se objevují nejen na veřejných místech a budovách, ale také v dopravních prostředcích. Malovat po cizím majetku je samozřejmě zakázané a je to považováno za vandalství. Existuje však spousta ploch, kde se malovat smí a z mnoha sprejerů se stali uznávaní umělci – nejznámější streetartoví umělci jsou Banksy nebo Keith Haring, u nás například Pasta Oner.

Karbonová vlákna

Jsou to vlákna tvořená atomy uhlíku, značka uhlíku je C. Uhlíková vlákna jsou velmi tenká, pružná a přitom pevná, dodávají se v různých velikostech, přičemž vlákna jsou spletena z řádově tisíců uhlíkových nitek. Karbonová vlákna se využívají v průmyslu, třeba v letectví nebo automobilovém průmyslu, a to hlavně pro zpevnění materiálů. Vyrábějí se ze sloučenin uhlíku, tzv. prekurzorů, z nichž se vytvoří základní vlákno, ze kterého se pak v několika krocích odstraňují za vysoké teploty všechny jiné prvky než uhlík. Hotová vlákna se poté mohou ještě povrchově upravit.

Dudy

Dudy jsou velmi starý hudební nástroj, hrálo se na ně už před 5000 lety, hráli na ně i staří Egypťané a Řekové. Dnes se na ně hraje hlavně ve Skotsku, ale pomalu se vrací jejich obliba po celém světě, a to nejen ve folklórních kapelách. Konstrukce dud se liší v jednotlivých zemích, ale vždy je jejich základem píšťala a kožené měchy. Píšťala je vlastně zobcová flétna, měchy se vyrábějí většinou z ovčí nebo kozí kůže. V Čechách se dudám říká také moldánky nebo gajgy.

Patchwork

Technika patchworku spočívá v sešívání malých kousků barevných látek do různých geometrických vzorů. Slovo patchwork pochází z anglických slovíček patch – záplata a work – práce. Patchwork jsou vlastně takové látkové mozaiky a vznikly nejspíš už ve starém Egyptě. Dříve se patchwork používal hlavně z nouze, protože lidé neměli dostatek látek, později v Anglii a Americe se vyrábění patchworkových dek a přehozů stalo oblíbenou společenskou kratochvílí žen a dívek. Technikou patchworku se vyrábějí hlavně prošívané deky, kterým se říká quilty, ale také polštáře, přehozy či tašky.

Hřeben

Hřebeny lidé používají již od pravěku, vyráběly se z kostí, dřeva, kovu, rohů nebo třeba želvoviny. Dnes se vyrábí nejčastěji z plastu. Hřebeny sloužily nejen k česání, ale také k tvarování a přidržování účesu, což ve formě malých hřebínků nosí některé ženy dodnes. Existují desítky druhů hřebenů a kartáčů (anglicky brush), je dobré vybírat jej podle typu vlasů (krátké, dlouhé, vlnité…) a podle účelu (rozčesávání, sušení, tvarování). Půjčováním hřebenů se mohou roznášet nemoci, neměli byste si je půjčovat.

Mosty

Mosty se stavěly odedávna pro překonávání vodních toků nebo nějakých jiných terénních propastí. První mosty se stavěly ze dřeva, kamene nebo cihel, v některých tropických zemích dokonce z lián. Dnes se staví hlavně z betonu a oceli. Sloupy, které most podpírají, se jmenují pilíře. Při stavbě mostu se začíná základy a pak se postupně betonují pilíře – pomocí vodotěsného hrazení a postupného zvyšování bednění. Nejdelší most přes vodní plochu se nachází v Číně a měří 38,4 km.

Limuzína

Limuzína je označení pro velké, kryté automobily zpravidla čtyř nebo šestidvéřové, které mají oddělenou část pro řidiče a cestujícího. Své jméno mají limuzíny podle oblasti Limousin ve Francii, místní pastevci totiž nosili kapuce, které připomínaly profil auta. První limuzína vyjela na silnici v roce 1902 a své největší slávy dosáhly limuzíny ve 30. letech minulého století. Limuzínami se vozily a vozí slavné osobnosti, třeba Mercedesem Benz 600 jezdil papež Pavel VI., Coco Chanel nebo John Lennon. Britská královna jezdí v Bentley State Limousine a americký prezident ve slavné „The Beast“.

Kartografie

Kartografie je věda, která se zabývá tvorbou map. Mapy vznikají buďto na základě existujících map, nebo původním mapováním, které může být terénní nebo využívat snímky Země. Mapy se dnes zpracovávají digitálně na počítačích a využívá se především snímků z vesmírných družic, které umějí vyfotit naši Zemi s ohromnou přesností. Při tvorbě map se využívá systém sítě myšlených čar na Zeměkouli (póly, rovnoběžky, poledníky…), jejichž pomocí se určují souřadnice jednotlivých míst na mapách. Míra zmenšení zobrazených objektů se nazývá měřítko mapy.