Wifina

Magazín o vztazích a společnosti, přírodě a ekologii,
módě a designu i nových technologiích

Pátek 16:30
21. 4. 2017
21. 4. 2017
Stránka pořadu
Moderátoři
Moderátoři

Krkavec
Krkavec je černý pták o něco větší než vrána. Na rozdíl od vrány nebo havrana má načechrané peří na krku. Krkavci jsou velmi vzácní a patří k ohroženým druhům. Dříve žili na celé severní polokouli, se změnami zemědělská krajiny jich však ubývalo, protože mizela i jejich hlavní potrava - malí hlodavci.
Krkavci patří k nejchytřejším ptákům na světě. V zajetí se dokonce mohou naučit opakovat slova nebo celé věty. Jsou věrní svému partnerovi a v zajetí dokáží do své rodiny přijmout i člověka.
Politika
Slovo politika označuje takovou činnost, při které se skupina lidí s různými názory má domluvit na řízení státu. Jinými slovy je to správa věcí veřejných, umění řídit stát a hájit zájmy jednoho státu proti druhému.
Politika jako správa věcí veřejných byla chápána již v antickém Řecku. Ve středověku se pak politická moc dostala do rukou panovníků a o něco později politiků. V novější době se politika chápe jako věc občanů.
Questing
Questing je hra, jejíž název se dá přeložit jako hledačka. Jedná se vlastně o cestu za pokladem, který objevíme, když po cestě vyluštíme hádanky a indicie. Questing vznikl ve Spojených státech amerických roku 1995 na principu letterboxingu.
Balet
Balet je scénický tanec, který využívá choreografii. V dnešní době má balet dva hlavní proudy – klasický a moderní, v němž se klasické prvky mísí s moderním tancem.
Balet vznikl na italských šlechtických dvorech v 15. století (první byl Komický balet královnin od Belgiosa Baltazariniho). Zlomovým byl rok 1661, kdy francouzský král Ludvík XIV. založil Královskou taneční akademii. Její ředitel Pierre Beauchamp uzákonil pět základních pozic nohou, které existují dodneška.
Buddhismus
Buddhismus je myšlenkový směr, který se vyvinul z učení indického prince Siddhárty Gautamy (Buddhy). Ten radil, aby lidé nepřijímali nic jen na základě víry nebo autority druhého, ale aby sami hledali a usuzovali, zda věc odpovídá nebo neodpovídá jejich vnitřní pravdě a zkušenosti. Buddhisté věří ve převtělování, tedy že se duše po smrti zrodí znovu v novém těle, a snaží se z tohoto začarovaného kruhu narození a smrti vystoupit pomocí meditace.
Školní uniforma
Historie školních uniforem se píše už od dob prvních univerzit. Tehdy byly znakem studentů a jejich příslušnosti ke škole. Dnes se školní uniformy nosí na celém světě. Nejznámější jsou ty z Velké Británie, kde se oblékají už od 16. století, ale nosí se i v Japonsku, Číně, Indii, Severní i Jižní Americe, Austrálii a Africe.
O výhodách školních uniforem se vedou spory. Jedni tvrdí, že pomáhají dětem držet partu, podle jiných jsou naopak zbytečně přísné a nedovolí dětem oblékat se podle svého.
Cheerleading
Cheerleading je sport, ve kterém si mísí tanec, akrobacie a gymnastika spolu s pokřiky. Pochází ze Spojených států amerických, odkud se rozšířil do celého světa. Za jeho vznikem stojí snaha povzbudit diváky na sportovních zápasech a používá typickou pomůcku pom-poms neboli třásně.
Cheerleading se rozvinul při univerzitních sportovních klubech. První povzbuzovací tým byl založen už v roce 1880 a tvořili ho výhradně chlapci. První roztleskávačky vystoupily až roku 1923.
Skateboarding
Skateboarding neboli jízda na prkně se řadí mezi extrémní sporty. Skate se dá využívat různým způsobem a podle toho se dá rozdělit na slalom, v němž jde hlavně o rychlost, a freestyle, při kterém se provádějí triky.
První skateboard si začátkem 50. let 20. století vyrobili v Kalifornii surfaři, aby se nenudili, když nebyly dobré podmínky pro surfování. Revoluce nastala v 70. letech, kdy jezdci Gelfand a Mullen začali dělat triky – ollie a kickflip.
Egyptské pyramidy
Pyramidy v Egyptě se začaly budovat za vlády Džosera ve 3. tisíciletí před Kristem a pak se stavěly asi 1500 let. Sloužily jako hrobky králů a jejich významných manželek. K pyramidě patřily ještě údolní a zádušní chrám, vzestupná cesta, malé pyramidy královen a ještě satelitní pyramida, která sloužila coby náhrobek.
Mezi nejznámější patří pyramidy v Gíze - Cheopsova, Rachefova a Menkaureova (které patří mezi 7 divů světa). Pyramidy hlídá ohromná sfinga, která stojí před nimi.
Delfín
Delfíni žijí v mořích a oceánech tropického i mírného pásma ve skupinkách asi po 15. Váží 150–650 kg a dožívají se 30-50 let. Delfíni dýchají plícemi, a tak musí každou půlhodinku na hladinu, aby se nadechli.
Delfíni mají nevšední schopnosti, především se mezi sebou umí dorozumívat. Vědcům se zatím podařilo rozkódovat asi 200 různých zvuků a navázat s delfíny komunikaci. Nyní dokonce pracují na slovníku delfínštiny. K orientaci používají delfíni echolokaci.
Ninja
Ninjové hráli důležitou roli v japonských středověkých dějinách a často rozhodovali o výsledcích bitev. Byli tak vynikající špioni, že se jim často přisuzovaly nadpřirozené schopnosti. Za vším ale stály důmyslné pomůcky, které v mnohém předbíhaly dobu, a náročný výcvik. Ninjové se cvičili v boji se zbraněmi i bez nich, učili se zeměpis, strategii, umění přestrojování a také o počasí. Kromě toho trénovali duševní čistotu a vytříbenost.
Poštovní holub
V dřívějších dobách byla holubí pošta nejrychlejším způsobem doručování zpráv. Tuhle metodu používali už starověcí Peršané. Až do vynálezu telegrafu holubi dokonce doručovali informace pro burzovní makléře mezi Londýnem a Paříží.
Poštovní holubi mají neuvěřitelný orientační smysl a dokáží rychle najít cestu domů i ze vzdálenosti okolo 1 000 km. Jejich touha po domově je obrovská a i tu největší vzdálenost zvládnou překonat za den. S větrem v zádech mohou letět až 1 500 metrů za minutu.
Kendó
Kendó je japonské umění boje s mečem. Vzniklo koncem 19. století z několika starých bojových škol. Je to nejen bojové umění, ale taky součást tradiční kultury s historickými kořeny. Součástí výcviku je proto i studium morálky, filosofie a etikety.
Dnes se kendó dělí na šinaj kendó, plnokontaktní cvičení s cvičným mečem šinajem, a kendó kata, nácvik boje pomocí předem daných sestav.
Bermudský trojúhelník
Jako bermudský trojúhelník je označována oblast mezi Miami na Floridě, San Juan v Portoriku a Bermudami. Říká se mu také ďáblovo moře, hřbitov Atlantiku nebo moře zatracenců.
V této oblasti údajně mizí lodě i letadla a vyskytují se prý i případy lodí, které opustila posádka. Oficiální záznamy však nic z toho nepotvrdily. Termín bermudský trojúhelník vymyslel americký novinář Vincent Gaddis v roce 1964 v článku o ztraceném letu 19 a dodneška se těší popularitě mezi záhadology.
Inteligence
Inteligence je schopnost zpracovávat informace, správně jednat a účinně se vyrovnávat se svým okolím. Snahy o měření inteligence se objevily až v 19. století a první test inteligence sestavil roku 1904 Alfred Binet. V dnešní době existuje na měření inteligenčního kvocientu (IQ) spousta testů.
Hodnota IQ nám umožňuje porovnávat inteligenci jednotlivých lidí. Nejchytřejší člověk na světě byl americký matematik William Sidis s IQ 250–300.
Sluneční hodiny
Sluneční hodiny používají lidé více než 7 000 let, bývají umístěny na zdi nebo třeba na zemi. Sluneční hodiny ukazují čas podle toho, jak se Slunce pohybuje po obloze. Skládají se ze sluneční tyče neboli gnómu, která vrhá stín na číselník, ze kterého se čas odečítá. Aby hodiny fungovaly správně, musí být gnóm umístěn rovnoběžně s osou Země. V České republice existuje více než 3 300 slunečních hodin a největší hodiny v České republice se nachází v Třešti, jejich gnóm měří přes 8 metrů.
Karel May
Německý spisovatel Karel May žil v letech 1842 až 1912. Karel May se proslavil dobrodružnými romány z prostředí Divokého západu, kde mezi sebou bojovali původní indiánské kmeny a bílí přistěhovalci. Dokázal skvěle popsat krajinu i zvyky Indiánů, i přestože se do Ameriky podíval až poté, co napsal své nejslavnější knihy. Příběhy mayovek jsou hlavně o mírovém řešení sporů, toleranci, čestnosti, přátelství a obětavosti. K nejznámějším mayovkám patří Vinnetou a Poklad na Stříbrném jezeře.
Prales
Prales je označení pro původní, přirozený les. Přesná definice pralesa by znamenala les, který vyrostl přirozeně, a jeho území nebylo nikdy ovlivněno lidmi. Bohužel takový les již na Zemi v podstatě neexistuje, protože lidé přímo nebo nepřímo ovlivňují celou planetu. Jako prales tedy dnes nazýváme i les, kde lidský zásah probíhal tak dávno, že již stopy zásahu nejsou patrné. Největší prales na světě je Amazonský deštný prales, největší prales u nás je Boubínský prales na Šumavě.
Čárový kód
Čárový kód se používá tam, kde je potřeba rozlišit různé předměty a označit je kódem tak, aby při sejmutí kódu bylo možné získat o předmětu různé informace a data. Čárový kód byl patentován již v roce 1949 a je to vlastně linie černých pruhů či čárek různé délky a šířky. V novějších verzích kódu se jedná o mozaiku, které se říká 2D kód. Kódy jsou obvykle snímány pomocí čteček či skenerů. Používají se hlavně pro identifikaci zboží a jejich hlavní výhodou je přesnost a rychlost načtení dat.
Buldozer
Buldozery jsou traktorové stroje, které se nejčastěji využívají ve stavebnictví pro úpravu terénu či bourací práce. Společně s angledozery a titldozery patří do skupiny shrnovacích strojů a tyto stroje se od sebe navzájem liší zejména mírou pohyblivosti radlice. První buldozer byl vyroben v roce 1923 v USA, kde se dodnes buldozery vyrábí nejvíc. Nejsilnější buldozer Komatsu je japonské výroby, váží 150 000 kilo a má sílu 1150 koní.
Eskalátor
Eskalátory, kterým se také někdy říká jezdící schody, se používají již od začátku 20. století. Eskalátory přepravují osoby tam, kde je potřeba překonat nějaký výškový rozdíl. Jednotlivé stupně jsou propojeny řetězy, a takto obíhají po pevné dráze. Používají se nejvíc na nádražích, v metru, obchodních centrech a jiných veřejných místech, kde je přepravovat více lidí než by bylo možné obsloužit výtahem. Nejdelší eskalátory na světě mají v Hongkongu a měří 800 metrů.
Semafor
Semafor je zařízení, které usměrňuje dopravu v místech, kde se protíná více dopravních cest. Správný název semaforu je světelné signalizační zařízení (SSZ). Pomocí barevných světel udává střídavě přednost jednotlivým směrům. Poprvé se semafory začaly používat ve 20. letech 20. století v Evropě, předtím byla doprava na rušnějších místech řízena strážníky. První semafor byl v ČR zřízen v Praze v roce 1927. Existuje více druhů semaforů, nejčastěji se v silniční dopravě používá tříbarevná sestava červeného, oranžového a žlutého světla.
Filmová kamera
Filmová kamera funguje podobně jako fotoaparát: snímá obrázky na filmový pás, zpravidla jich je 24 za vteřinu. Při této rychlosti promítání totiž lidské oko vnímá pohyb jako plynulý. První filmovou kameru sestavil Étienne-Jules Marey v roce 1882. Jeho vynález vzbudil ohromný ohlas, kamery se začaly zdokonalovat a již v roce 1895 sestavili bratři Lumiérové nejen vylepšenou filmovou kameru, ale i promítací stroj. První filmová projekce v Čechách se konala 15. července 1896 v Karlových Varech.
Toalety
Splachovací záchod vynalezl roku 1597 anglický dvořan a spisovatel sir John Harington pro královnu Alžbětu I. Způsoby splachování a typů výpustí byly později zdokonalovány a nejpopulárnější se stal takzvaný sifonový systém splachovací toalety. V roce 1885 byl vytvořen první jednodílný porcelánový záchod se splachovacím sifonem. Systémy splachovacích záchodů jsou náročné na spotřebu vody a vybudování kvalitní odpadové sítě, a proto se na mnoha místech na světě více používají např. tzv. turecké záchody, různé druhy suchých toalet nebo chemická WC.
Pošta
Lidé si odjakživa různými způsoby doručovali zprávy, předměty či zboží. Organizované poštovnictví v českých zemích se datuje do 16.  století, kdy s nástupem Habsburků na český trůn začala výstavba poštovních stanic, a byly vytvořeny stálé poštovní trasy. První zákon o poštovnictví byl v českých zemích vydán v roce 1838. S rozvojem technologií a dopravních prostředků se služby pošty neustále zrychlují a zjednodušují, a tak již v 19. století vystřídaly poštovní dostavníky vlaky, později přibyl telegraf, auta, telefony, faxy, maily a dnes pošty poskytují třeba ověřování dokumentů nebo datové schránky.
LED světlo
LED, svítivé diody neboli Light Emitting Diode jsou dnes již běžně obsaženy v různých elektronických zařízeních. Nachází se třeba v ovladačích, informačních tabulích, obrazovkách, osvětlení a mnohých dalších přístrojích. Jejich výhodou je velmi nízká spotřeba elektřiny a několikanásobně vyšší svítivost než u běžných žárovek. Ledky svítí jen barevně, světlo skládají z kombinací červené, zelené a modré (RGB). Červená ledka byla vytvořena v 60. letech, další barvy až v 90. letech 20. století.
Klasická fotografie
Fotografie je vlastně zachycení obrazu do fotografického přístroje pomocí časově omezené expozice. První fotografii vytvořil Joseph Niépce a proces zdokonalil Jacques Daguerre, nejstarší fotografie jsou z roku 1826. Fotilo se zpočátku černobíle a na různé typy desek, nejčastěji skleněné. Roku 1861 objevil Angličan James Maxwell možnost barevného focení. O dvacet let později vyrobil George Eastman první fotografický film, z kterého se již vyvolávaly snímky na fotografický papír. Papírové fotky ale dnes zažívají ústup a pomalu převažují fotky digitální.
Kalkulačka
Dříve se jí říkalo počítačka, slouží k automatickému provádění číselných výpočtů. Pomůcky pro výpočty používali již staří Řekové a Římané, využívali k počítání jednoduché destičky, tzv. abaky, do kterých vkládali jednotlivé kamínky. Počítací přístroje jsou ale známé i ze staré Číny. V 16. století se objevily sofistikovanější logaritmické tabulky a pravítka a od 17. století se začaly používat také různé mechanické počítací stroje. Moderní digitální kalkulačky jsou již běžně programovatelné a používají velké množství různých funkcí.
Odlévání zvonů
Zvony měly v historii významnou úlohu, svolávaly lidi, třeba k modlitbě, varovaly před nebezpečím nebo odbíjely čas. Odlévání zvonů bylo důležité řemeslo, které dosáhlo svého vrcholu v 16. století. Zvonaři vyrábějí zvony litím žhavého kovu do předem pečlivě připravené hliněné formy. Malé zvony chladnou několik dní, ty velké i týdny. Poté se zvony čistí, leští a pokrývají voskem na ochranu před škodlivými vlivy okolního prostředí. Největší zvon v České republice je Zikmund, který se nachází ve věži Svatovítské katedrály na Pražském hradě.
Vesmírné stanice
Od doby, co lidé létají do vesmíru, budují také vesmírné stanice, kde mohou lidé bydlet dlouhodobě a zkoumat vesmír přímo na místě. Nejmodernější vesmírná stanice ISS létá asi 400 km nad Zemí. První šestičlenná posádka na ISS vstoupila v roce 2000 a každých 6 měsíců se obměňuje. Na fungování ISS se podílí několik států. Stanice oběhne Zemi za necelých 93 minut, takže za den celkem 16 krát. Pohybuje se rychlostí asi 27 720 km/h, měří 109 m, dlouhá je 51 m a vysoká 27,5 m. Kosmonauti ve stanici dělají různé biologické, fyzikální a meteorologické pokusy. Spát musí připoutaní, každé 2,5 hodiny cvičí a jedí pouze jídlo z tuby.
Monster Truck
Vypadají trochu jako zvětšená dětská autíčka a vlastně jsou pro zábavu i určené. Používají se hlavně na nejrůznějších automobilových show, kde přejíždějí překážky, tahají neuvěřitelné náklady nebo jezdí vodou či bahnem. Vznikly v 70. letech v Americe, kdy se do této podoby začaly různě upravovat karosérie z pickupů, k níž se přidělávala obrovská kola. Mají ohromně silné motory, váží okolo jedné tuny, dokáží překonat téměř jakoukoliv překážku a mohou jet rychlostí až 160 km/hod. Základem jejich kousků je také špičkové odpružení a pohon i natáčení všech čtyř kol.
Rtěnky
Jak název napovídá, jedná se o líčidlo, které se nanáší na rty. Jejich použití není nic nového, znali je už před pěti tisíci lety, kdy se s nimi líčili Sumerové. V některých kulturách si rty zvýrazňovali i muži a třeba v Egyptě si rty líčily hlavně dobře situované dámy. První rtěnka v tuhé podobě byla vynalezena ve středověku, ale dříve rtěnky často obsahovaly různé jedovaté látky. Rtěnky v historii různě přicházely a vycházely z módy, třeba v Anglii se věřilo v jejich kouzelnou moc. Nejoblíbenější barvou rtěnek je červená. Nejdražší rtěnka světa se prodává za 62 000 dolarů.
Střelný prach
Střelný prach, říká se mu také černý, je nejstarší známou chemickou výbušninou. Byl vynalezen v Číně asi v 9. století. Směs střelného prachu má tři hlavní součásti - mletý draselný ledek, dřevěné uhlí a síru a když tato směs vybuchne, dosahuje teploty až 2400 °C. Původně se střelný prach využíval pro odpalování velkolepých čínských ohňostrojů, později se začal používat ve vojenství a ve 13. a 14. století se rozšířil i do Evropy. Jedni z prvních, kdo střelný prach v Evropě použili, byli husité během svých válek s křižáky. Dnešní zbraně využívají již jiné látky a tak se střelný prach používá opět hlavně při ohňostrojích nebo při historických bitvách.
X-meni
X-meni jsou populární komiksoví hrdinové a jejich komiksová kniha je nejprodávanější komiks všech dob. Byli vytvořeni v září 1963 a jejich autory jsou Stan Lee a Jack Kirby. X-meni jsou vlastně další vývojovou linkou lidí, ale od lidí se liší speciálním X genem, který jim dává speciální schopnosti. Každý z X-menů má jiné speciální schopnosti, třeba čtení myšlenek, obrovskou sílu, akrobacii nebo ovládání počasí. X-menům se také říká mutanti a jejich hlavním úkolem je chránit lidi proti zlým mutantům. Tým X-menů se již několikrát proměnil, původní partu tvořili Cyclops, Angel, Iceman, Beast a Marvel girl. X-meni inspirovali vznik mnoha knih, filmů a komiksů.
Kung-fu
Je to vlastně souhrnný název pro více bojových umění a stylů. V čínštině se bojová umění označují slovem wu-shu (wušu) a kung-fu v čínštině označuje schopnost, kterou získáte dlouhým a namáhavým tréninkem. Existují stovky kung-fu stylů, ale mají podobné principy a řazení. Vycházejí z čínské filozofie a spousta úkonů je inspirována pohybem zvířat, čínská bojová umění se vyvíjejí již skoro 4000 let. Kung-fu se nezaměřuje na jednu schopnost, ale na rozvoj celého člověka – od pohybových schopností až po povahu. Rozvíjí pružnost a mrštnost, učí soustředění a sebekázni a pomáhá rozvoji zdravého sebevědomí. Kung-fu proslavily také bojové filmy a nejznámější herci, kteří tímto stylem bojovali, byli Jackie Chan a Bruce Lee.
RFID technologie
Zjednodušeně řečeno se jedná o vylepšené nástupce čárových kódů, které fungují mnohem rychleji, přesněji a chytřeji. K načtení těchto kódů není nutné přikládat objekt s kódem přímo na čtečku, ale díky zabudované mikroanténě lze načítat předměty i na dálku a bez nutnosti na kód přímo vidět, a to na vzdálenost až 100 metrů. Zkratka RFID znamená Radio Frequency Identification a znamená, že se informace v kódu přenášejí pomocí rádiových vln. Informace RFID není uložena v systému čar, ale v malém čipu, tzv. tagu. RFID technologie vynalezl Charles Walton roku 1983.
Kvalita pitné vody
Dostatek pitné vody je jednou ze základních lidských potřeb. V některých částech světa je ale i takový základ stále vzácností a každý se občas může dostat do situace, že pitnou vodu nebude mít po ruce. Pitnou vodu nepoužíváme jen k pití, ale i na mytí – sebe i třeba nádobí. Pro zajímavost – v ČR spotřebuje každý člověk denně asi 100 litrů pitné vody. Voda může být znečištěná různými mikroorganismy, které mohou vyvolat nemoc, zákaly i chemickými látkami. Závadnost vody lze někdy odhalit snadno podle zabarvení či zápachu, ale vždy je lepší vodu otestovat laboratorním rozborem. Čistit vodu lze mnoha způsoby, mechanickým odstranění nečistot, zničením choroboplodných zárodků ultrafialovým zářením, vyčištěním vody od příliš vysokého množství vápníku, železa či jiných látek.
Jízdní řády
Naplánovat jízdní řády MHD tak, aby na sebe spoje navazovaly a jezdily včas, není vůbec snadné. Jízdní řády vytvářejí projektanti v centru sestavování jízdních řádů. Ačkoliv mají k dispozici počítače, hlavní část plánování se tvoří ručně – tedy kreslením na papír. Při plánování je třeba zohlednit hustotu dopravy během dne i během roku, ale i různé uzavírky, výluky a taky třeba kulturní akce či nově postavená sídliště. Návaznost spojů se zajišťuje hlavně pro klíčové přestupní body, proto je možné, že na některých méně frekventovaných přestupech se spoje prostě minou.
Barvení velikonočních vajíček
Nechce se vám barvit vajíčka barvami z drogerie a lepit na ně koupené obtisky? Vyrobte si originální vajíčka obarvená přírodními barvami. Pro barvení můžete použít slupky z cibule pro hnědou barvu, červenou získáme z červené řepy a zelenou třeba z kopřiv nebo špenátu. Suroviny podle zvolené barvy nechejte vařit asi 15 minut s trochou octa. Do směsi pak vložte vajíčka, která vařte asi 10 minut a poté nechte vývar i s vajíčky vychladnout (klidně i přes noc). Pokud před barvením na vajíčka připevníte drobné lístečky (pomocí provázku nebo vložením do punčochy), získáte také krásné přírodní obtisky.
Henna
Henna bílá (henovník) je rostlina, která roste v tropických a subtropických oblastech Afriky, jižní Asie a severní Oceánie. Dosahuje výšky 2-6 metrů a obsahuje červené barvivo, které se formě prášku už několik tisíc let používá k barvení vlasů, kůže, nehtů ale i hedvábí. Nejvíce barviva je soustředěno v listech a řapících rostliny. Velmi oblíbená byla henna ve starověkém Egyptě. Zdobení kůže hennou probíhalo už v době bronzové a v některých oblastech Středozemního moře bylo důležitou součástí života mladých žen. Červeno-hnědé zdobení je součástí mnoha významných rituálů v Indii, Africe a na Blízkém Východě. Kromě krášlení má henna i praktickou funkci, regeneruje vlasy a pomáhá při léčbě onemocnění kůže. Starověcí Egypťané ji používali také při mumifikaci.
Graffiti
Graffiti je druh umění ve veřejném prostoru, které se začalo objevovat na přelomu 60. a 70. let v New Yorku a je spojeno hip hopovou kulturou. Obrázky a nápisy malované sprejem, barvami či fixami se objevují nejen na veřejných místech a budovách, ale také v dopravních prostředcích. Malovat po cizím majetku je samozřejmě zakázané a je to považováno za vandalství. Existuje však spousta ploch, kde se malovat smí a z mnoha sprejerů se stali uznávaní umělci – nejznámější streetartoví umělci jsou Banksy nebo Keith Haring, u nás například Pasta Oner.
Karbonová vlákna
Jsou to vlákna tvořená atomy uhlíku, značka uhlíku je C. Uhlíková vlákna jsou velmi tenká, pružná a přitom pevná, dodávají se v různých velikostech, přičemž vlákna jsou spletena z řádově tisíců uhlíkových nitek. Karbonová vlákna se využívají v průmyslu, třeba v letectví nebo automobilovém průmyslu, a to hlavně pro zpevnění materiálů. Vyrábějí se ze sloučenin uhlíku, tzv. prekurzorů, z nichž se vytvoří základní vlákno, ze kterého se pak v několika krocích odstraňují za vysoké teploty všechny jiné prvky než uhlík. Hotová vlákna se poté mohou ještě povrchově upravit.
Dudy
Dudy jsou velmi starý hudební nástroj, hrálo se na ně už před 5000 lety, hráli na ně i staří Egypťané a Řekové. Dnes se na ně hraje hlavně ve Skotsku, ale pomalu se vrací jejich obliba po celém světě, a to nejen ve folklórních kapelách. Konstrukce dud se liší v jednotlivých zemích, ale vždy je jejich základem píšťala a kožené měchy. Píšťala je vlastně zobcová flétna, měchy se vyrábějí většinou z ovčí nebo kozí kůže. V Čechách se dudám říká také moldánky nebo gajgy.
Patchwork
Technika patchworku spočívá v sešívání malých kousků barevných látek do různých geometrických vzorů. Slovo patchwork pochází z anglických slovíček patch – záplata a work – práce. Patchwork jsou vlastně takové látkové mozaiky a vznikly nejspíš už ve starém Egyptě. Dříve se patchwork používal hlavně z nouze, protože lidé neměli dostatek látek, později v Anglii a Americe se vyrábění patchworkových dek a přehozů stalo oblíbenou společenskou kratochvílí žen a dívek. Technikou patchworku se vyrábějí hlavně prošívané deky, kterým se říká quilty, ale také polštáře, přehozy či tašky.
Hřeben
Hřebeny lidé používají již od pravěku, vyráběly se z kostí, dřeva, kovu, rohů nebo třeba želvoviny. Dnes se vyrábí nejčastěji z plastu. Hřebeny sloužily nejen k česání, ale také k tvarování a přidržování účesu, což ve formě malých hřebínků nosí některé ženy dodnes. Existují desítky druhů hřebenů a kartáčů (anglicky brush), je dobré vybírat jej podle typu vlasů (krátké, dlouhé, vlnité…) a podle účelu (rozčesávání, sušení, tvarování). Půjčováním hřebenů se mohou roznášet nemoci, neměli byste si je půjčovat.
Mosty
Mosty se stavěly odedávna pro překonávání vodních toků nebo nějakých jiných terénních propastí. První mosty se stavěly ze dřeva, kamene nebo cihel, v některých tropických zemích dokonce z lián. Dnes se staví hlavně z betonu a oceli. Sloupy, které most podpírají, se jmenují pilíře. Při stavbě mostu se začíná základy a pak se postupně betonují pilíře – pomocí vodotěsného hrazení a postupného zvyšování bednění. Nejdelší most přes vodní plochu se nachází v Číně a měří 38,4 km.
Limuzína
Limuzína je označení pro velké, kryté automobily zpravidla čtyř nebo šestidvéřové, které mají oddělenou část pro řidiče a cestujícího. Své jméno mají limuzíny podle oblasti Limousin ve Francii, místní pastevci totiž nosili kapuce, které připomínaly profil auta. První limuzína vyjela na silnici v roce 1902 a své největší slávy dosáhly limuzíny ve 30. letech minulého století. Limuzínami se vozily a vozí slavné osobnosti, třeba Mercedesem Benz 600 jezdil papež Pavel VI., Coco Chanel nebo John Lennon. Britská královna jezdí v Bentley State Limousine a americký prezident ve slavné „The Beast“.
Kartografie
Kartografie je věda, která se zabývá tvorbou map. Mapy vznikají buďto na základě existujících map, nebo původním mapováním, které může být terénní nebo využívat snímky Země. Mapy se dnes zpracovávají digitálně na počítačích a využívá se především snímků z vesmírných družic, které umějí vyfotit naši Zemi s ohromnou přesností. Při tvorbě map se využívá systém sítě myšlených čar na Zeměkouli (póly, rovnoběžky, poledníky…), jejichž pomocí se určují souřadnice jednotlivých míst na mapách. Míra zmenšení zobrazených objektů se nazývá měřítko mapy.
Vitráž
Vitráž je zjednodušeně obrázek poskládaný z barevných sklíček a má své kořeny již v antickém světě. Zprvu vznikaly spíše proto, že bylo pro tehdejší skláře složité vytvářet tak velké skleněné plochy, a proto se spojovala menší sklíčka. Postupně se z této techniky stalo umění, které dodnes ohromuje mystickým efektem v interiérech katedrál. Vitrážová okna v kostelích jsou tvořena složitými konstrukcemi ze skla a olova a většinou je ještě zpevňují kovové pruty. Velký význam měly tyto plochy v gotické architektuře. Slovo vitráž pochází z francouzštiny a znamená prosklení.
Tísňová linka 112
Číslo sto dvanáct jsou vlastně hasiči, policie a záchranka v jednom. Na tomto čísle vám zavolají, koho je potřeba, klidně všechny najednou. Linka 112 je zdarma a je dostupná jak z pevných linek, tak z mobilů a funguje jako tísňová linka pro celou Evropskou unii. Podle místa odkud voláte, vás přesměruje na nejbližší dispečink a tam už se domluvíte, minimálně anglicky budou mluvit všude. Je to zároveň jediná tísňová linka, na kterou se dovoláte i bez kreditu a bez SIM karty, stačí chytit signál. Hovory jsou nahrávány, tak to nezkoušejte zbytečně, za zneužití hrozí pořádná pokuta. Je třeba říct, kdo jste, co se děje a kde jste – zorientovat se můžete třeba podle unikátního čísla na veřejném osvětlení. A pozor, nikdy nezavěšujte jako první.
Mraky
Správně se jim říká oblaky a jsou to vlastně seskupení vody nebo ledu v atmosféře Země, pozor, nejde o vodní páru. Oblaka vznikají při kondenzaci vlhkosti ze vzduchu na kapky nebo ledové krystalky. Mraky ve vysoké výšce tvoří jen ledové krystaly, ty nižší jsou teplejší a obsahují pouze vodní kapky. Mraky můžou být i na jiných planetách, ale tam je tvoří spíš jiné látky, třeba kyselina sírová na Venuši. Podle oblaků lze předpovídat počasí a podle tvarů je lze třídit, třeba bouřkový mrak se jmenuje cumulonimbus. Mraky vznikají v troposféře a rozlišují se i podle výšky výskytu, nad rovníkem to může být až 20 km nad zemí.
Plážová móda
Horké letní počasí si žádá speciální oblečení a plážová móda není ani zdaleka jenom o plavkách. V létě přichází ke slovu zejména doplňky, třeba sandály, klobouky, tašky, sluneční brýle či šperky. Všechny to táhne k vodě, a proto nic nezkazíte proužkovanými vzory, ale opatrně na jejich kombinování. Pozornost si zaslouží také materiály, je vhodné vybírat prodyšné a lehké materiály, ideálně přírodní a světlejších barev. Ale pozor, plážová móda je novinkou 20. století, dříve bylo opálení považováno za módní prohřešek a dámy nosily k vodě dlouhé rukávy, klobouky i rukavičky.
Sluchátka
Sluchátka se stala ikonou street stylu a bez nich už si spousta lidí ani nedovede představit ranní běh nebo cestu do školy. Existuje spousta druhů sluchátek, jejich základní dělení je na uzavřená a otevřená, abyste nikoho nerušili, je lepší vybrat ta uzavřená, která se vyrábějí ze zvukově neprostupného materiálu. Podle toho, jak sedí na uchu, je dělíme na ta, která se dávají přímo do ucha (pecky) nebo na ta, která leží na ušním boltci (oblíbená velká sluchátka). Sluchátka jsou také módní záležitost, vyrábějí se v různých barvách nebo dokonce jako náušnice.
Transplantace
Transplantace je chirurgický zákrok, při němž se přenese zdravý orgán nebo jeho část z jednoho těla do druhého. Někdy je nutné před tím odstranit původní nemocný orgán. Jde o hodně náročný zákrok a provádí se, až když neexistuje jiný způsob léčby. Transplantují se srdce, játra, plíce, ledviny, ale i kosti nebo rohovka a další orgány. Problém bývá i se sháněním vhodných dárců, a když se najdou, tak s převozem orgánů – ty nesmí být mimo tělo déle než pár hodin. S metodou transplantací se začalo v 60. letech 20. století, dnes je to operace sice složitá, ale už ne vzácná. Operací ale léčba často teprve začíná, důležité je, aby pak pacient dodržoval, co má, a nový orgán se v těle ujal.
Larp
Larp je zkratka z anglického Live Action Role Play neboli hraní rolí. Larp vznikl na různých místech světa - v Evropě, Austrálii i USA. Lidé chtěli zažít svět svých oblíbených literárních postav, a tak si ho vytvořili v naší realitě. Při larpu je každému hráči přidělena postava a on pak tuto postavu hraje a snaží se splnit její cíl. Hráči rozvíjejí příběh svým chováním a rozhovory, není dáno, jak má hra dopadnout. Larpy se liší tématy, žánrem, počtem účastníků, délkou trvání i prostředím. Při larpu si účastníci vyrábějí speciální kostýmy a kulisy a není problém se tak během hry ocitnout ve světě fantasy nebo v historii. Účastník larpu se nazývá larper nebo hráč.
Záznam zvuku
První přístroj k zaznamenání zvuku vynalezl v roce 1878 Thomas Alva Edison. První nahrávkou zvuku byl úryvek z dětské básničky. Fonografy byly nepraktické a záznam se rychle ničil. Dalším stupněm zaznamenání zvuku byla gramofonová deska, kterou vynalezl Emile Berliner roku 1895. Desky déle vydržely, záznam mohl být na obou stranách. Až do 50. let se vyráběly ze šelaku, později z vinylu. Pak přišly na řadu magnetofony, kde se zvuk zapisuje se na pásku magneticky a hlavní výhoda je, že jde mazat a stříhat. První magneťáky byly cívkové, teprve později přišly kazety a magnetofony se rozšířily pro domácí použití a i pro přenos – walkmany. Po kazetách se přešlo na digitální záznam zvuku – nejprve na CD a nyní hlavně v MP3.
Sirupy
Voda s dobrým sirupem chutná snad každému. Co je vlastně sirup? Jeho složení by mělo být jen cukr a ovocná šťáva, maximálně kyselina citronová, aby déle vydržel. Nic víc v sirupu být nemá. Ale kupované sirupy jsou často plné chemie, konzervačních látek a barviv – mrkněte na etikety a dávejte si pozor na označení „sirup s příchutí“, tam totiž nemusí být ovocná šťáva vůbec, jen ovocné aroma.
Přitom sirup je snadné vyrobit z jakéhokoliv ovoce, třeba z jahod, rybízu, malin, jablek nebo ze zázvoru a různých bylin. Třeba javorový, datlový či rýžový sirup se někdy dokonce používají místo cukru, vyzkoušejte je k ochucení bílého jogurtu nebo müssli.
Řasenka
Její historie sahá až do starověkého Egypta, kdy se dokonce věřilo, že líčení ochrání před zlými duchy. V 19. století přišel se skutečnou řasenkou Eugene Rimmel. První řasenku v tubě, jaké známe dnes, propagovala ale až v 50. letech modelka Twiggy. Dnes jsou řasenky v tubě téměř všechny a liší se hlavně kartáčkem. Na prodloužení řas je lepší úzký kartáček, k zhuštění řas slouží kartáček pro větší objem. Speciální jsou řasenky pro líčení spodních řas nebo takové, co řasy zároveň natočí směrem nahoru. Řasenky se také dělí na voděodolné a vodě neodolné. V módě jsou také barvy – hlavně modrá, červená nebo hnědá. Existují i kleštičky k tvarování řas, ale jejich používání se raději naučte od profesionálů. A nezapomeňte řasenku vždy pečlivě odlíčit šetrným odličovačem!
Lešení
Lešení je dočasná stavební konstrukce, která se zřizuje na staveništích a umožňuje práci ve výškách. Mělo by být co nejjednodušší, bezpečné a mít dostatečnou nosnost. Víme, že lešení se při stavbách využívala odedávna, nejstarší jsou datována kolem roku 1450 před Kristem. Staří Egypťané používali jako lešení dřevěné sloupy spojené provazy. V Asii se staví lešení z bambusu dodnes, využívá se při tom jeho pružnosti a lehkosti. U nás se zpravidla používá lešení kovové a podlážky ze dřeva či z kovu.
Kominíci
Kominíci čistí, kontrolují a opravují komíny a zařízení pro odvod zplodin spalování. Až do 16. století si komíny vymetali sami majitelé domů. Kominické řemeslo se k nám dostalo z Itálie v 16. století a v roce 1626 byl u nás založen kominický cech. V Praze prý komíny vymetal jeden jediný kominík. Patronem kominíků je sv. Florián, který ochraňuje všechny řemeslníky, kteří nějak pracují s ohněm. Tradice kominíků, kteří nosí štěstí, není jen u nás, ale po celém světě. Kominíkem se lze vyučit, i dívky mohou být kominicemi.
Změna času
Astronomicky přirozený čas je ten, podle kterého se u nás řídíme v zimě. S nápadem posunout náš denní režim přes léto o hodinu napřed přišel americký státník a přírodovědec Benjamin Franklin v roce 1784. První země, která zavedla letní čas, bylo Německo v roce 1916, a to hlavně kvůli tomu, že chtěli lépe využít denní světlo a ušetřit tak uhlí. Po vzoru Německa posun času převzaly i další země, některé nejdřív třeba jen přechodně v době krize. U nás využíváme změnu času trvale od roku 1979. Mluví se ale i o problémech, které změna času lidem způsobuje – někomu to může vyloženě poškozovat zdraví, někdo třeba jen hůř vstává a těžko se mu na změnu zvyká.
Hmyzí kuchyně
Hmyz se běžně jí ve 113 zemích světa. V Mexiku je hmyz po hovězím a fazolích 3. národní jídlo. Obvyklou potravou ovšem není v Evropě a v Severní Americe. Využívání hmyzu jako potraviny se odborně říká entomofágie. Hmyz je velmi zdravá a údajně i chutná potrava. Jednou ze zásad vaření z hmyzu je to, že se jí jen to, co není chlupaté a barevné. Až 80 % těla hmyzu tvoří vysoce kvalitní bílkoviny a kvalitou výživy se hmyz přirovnává ke kuřecímu či rybímu masu. Jeho konzumace je stará tisíce let. Na přípravu hmyzu se nejlépe hodí styl asijské a italské kuchyně. Jedlého hmyzu je víc než 1400 druhů.
Senioři
Senior je označení pro starší a staré lidi, věková hranice označení seniorů je mezi 60 a 65 lety. Zastoupení seniorů v populaci stále roste a během 30 let bude u nás až třetina seniorů. Zároveň se ale posouvá hranice zdravého života, takže mnoho seniorů má před sebou ještě spoustu aktivních let. Existuje spousta projektů, které se snaží propojovat seniory a mladé lidi, mohou si vzájemně předávat zkušenosti a znalosti. Průměrný věk, kterého se lidé v ČR dožívají, je 78 let, vyššího věku se dožívají ženy.
Roller derby
Roller derby je sport hlavně pro holky. Je to kontaktní sport na dvouřadých kolečkových bruslích, těm se říká trekové. Ve dvou 30 minutových poločasech proti sobě na oválu soutěží dva týmy po pěti hráčkách. V jednom týmu je až 14 hráček, ale na hřišti v jeden čas jenom pět. Oba týmy se pohybují po hřišti stejným směrem a snaží se získat body tak, že jedna z hráček, jammerka, předjede jakoukoliv z protihráček včetně jammerky soupeře. Ostatní čtyři hráčky mají funkci blokerek. Jammerky se v průběhu hry mohou měnit. Všechny hráčky musí mít helmy a chrániče všech končetin a zubů.
Second handy
Second handy neboli sekáče je označení obchodů převážně s obnošenými oděvy. Výraz second hand pochází z angličtiny a dal by se přeložit jako druhá ruka. Nakupování v second handu není žádná ostuda, naopak dnes je to místo, kde se dají koupit originální kousky, navíc za dobrou cenu. Bohužel je pro nákup třeba více času a taky trocha štěstí. V second handech nakupuje i řada celebrit. Zboží ze second handu musíte před nošením důkladně vyprat. Second handy také šetří přírodu, nemusí se vyrábět tolik nového oblečení a to staré se ještě využije a nevzniká tak tolik odpadu.
Veganská móda
Veganství není jen o jídle, je to životní styl, do kterého zapadá i kosmetika a móda. Cílem veganství je zamezit tomu, aby při výrobě toho, co lidé nosí, nezemřela či netrpěla zvířata či lidé a neznečistila se příroda. Proto vznikla spousta oděvních značek, které navrhují tak, aby se nikomu neubližovalo. Při nákupu hledejte vegan certifikaci či značku CrueltyFree. Existuje také spousta kvalitních náhrad za kožené či péřové výrobky, boty mohou být z korku, oblečení z biobavlny.
Detektory kovů
Detektory kovů jsou přístroje, které umí poznat kovové předměty ve svém okolí. Využívají se v průmyslu, archeologii, vojenství, stavitelství, při odhalování zbraní. Pro řadu lidí jde o zajímavé hobby. Detektor zachytí kov ležící asi 20 - 50 cm pod zemí a najít lze nejrůznější poklady, třeba staré mince, šperky, knoflíky, spony od opasků, ale i náboje nebo miny. Většina nálezů je kovový odpad a detektor nerozezná, o jaké předměty se jedná. Amatérských lovců pokladů je u nás 25 - 30 tisíc. Pravidla hledačů jsou: nenechávat po sobě odpad, vykopané díry zasypat, nehledat na soukromém pozemku nebo v archeologické lokalitě. Dále: šrot vyhodit a věci historické hodnoty odevzdat archeologům.
Mošty
Mošt lidé vyrábějí odedávna, už v 9. století to byl v Evropě velmi rozšířený nápoj. Připravuje se vylisováním šťávy z jablek nebo i jiného ovoce. Zkvašením moštu vzniká alkoholický nápoj - cider. Použitá odrůda jablek určuje, jak moc je mošt kyselý nebo sladký, a taky jeho příchuť. K moštování se hodí i hrušky a je možné přidat třeba červenou řepu, mrkev, rakytník, celer nebo zázvor. Zatímco při výrobě moštu se šťáva vylisovaná z ovoce kromě tepelné konzervace dál neupravuje, džusy se vyrábějí z koncentrátu ovocné šťávy. Mošty obsahují velké množství vitamínů, ale i přírodního cukru.
Vánoční menu pro zvířátka
Krmení zvířátek je oblíbený adventní zvyk, ale málokdo ví, co zvířátkům opravdu donést. Pokud chcete krmit zvířata v lese, bylo by nejlepší zeptat se přímo myslivce, ale nic asi nezkazíte senem a kaštany nebo jablkem, hruškami, mrkví, bramborami nebo řepou. Veverky zase ocení lískové nebo vlašské oříšky. Krmit v zimě můžete také ptáčky, ti ocení semínka a vločky v krmítku nebo také trochu vody. Pokud chcete nést zvířatům pečivo, rozhodně by nemělo být solené nebo jinak kořeněné.
Zasněžování
Bílé zimy jsou pomalu vzácností, zato milovníků lyžování je čím dál více. Provozovatelé sjezdovek používají již tradičně sněžná děla, ta jsou ovšem závislá na teplotách pod nulou. Přelomovou technologií by mohlo být zasněžování Snowfactory, které bylo doposud používáno na menších plochách, biatlonových tratích či skokanských můstcích. Snowfactory vytváří tenké destičky ledu, které se později v útrobách frézy sněžné rolby upravující trať promění v drobné krystalky připomínající sypký zmrzlý sníh, někdy se mu říká cukr. U nás můžete vyzkoušet lyžování na sněhu ze Snowfactory v Monínci.
Magic: The Gathering
Je to oblíbená sběratelská karetní hra, byla vytvořena v roce 1993 v USA a česká verze se prodává od roku 1994. Karty hráči kupují nebo vyměňují mezi sebou – každá má jinou hodnotu. Existuje velký počet karet a vydávány jsou stále další. Každý hráč je ve hře čarodějem-sférochodcem (planeswalker). Snahou hráče je porazit nepřátelského čaroděje pomocí různých nestvůr a kouzel, které představují karty v jeho balíčku. Na začátku mají všichni hráči 20 životů a snaží se snížit počet životů dalších hráčů na nulu, docílit toho, aby jim došly karty v balíčku, nebo je otrávit.
Letecké spotterství
Spotter je člověk, který je vycvičený k tomu, aby pozoroval nějaký konkrétní jev. Spottery byste našli v armádě, v meteorologii i dalších oborech. Letecké spotterství má počátky v polovině 20. století. Letečtí spotteři jsou fandové do letadel, kteří je chodí pozorovat a fotit. Snaží se ulovit co nejlepší fotky, většinou se zaměřují na určitý model letadla nebo leteckou společnost. Letiště spotterům většinou vychází vstříc, v Praze pro ně vybudovali vyhlídkové valy nebo speciální otvory na focení v plotech. A pozor na překračování pravidel, spotteři bývají někdy obviněni i ze špionáže.
Panelové domy
Paneláky jsou domy postavené z panelů – podobají se trochu stavebnici. Největší sídliště v ČR je v Praze na Jižním městě (70 000 lidí) a celkem stojí v ČR asi 65 000 paneláků, ve kterých žijí téměř 3 miliony lidí. První paneláky byly postaveny v Německu v roce 1926 a masivně se začaly stavět po válce jako řešení bytové krize. U nás se panelová výstavba začala rozjíždět v 60. letech. Bytů bylo málo a lidé se do nich stěhovali rádi, poskytovaly totiž luxus v podobě koupelny, ústředního topení nebo výtahu. Zpočátku ale výstavba sídlišť přinášela i různá negativa, třeba špatné napojení na MHD a nízkou vybavenost – chyběly chodníky, obchody, školy a další zařízení.
Těsnopis
Někdy se mu říká stenografie nebo rychlopis. Je to speciální zjednodušené písmo, díky kterému můžeme informace zapsat mnohem rychleji než normálně a taky spotřebujeme míň papíru. První těsnopisnou soustavu totiž vytvořil už v 1. stol. př. Kr. Marcus Tullius Tiro, sekretář římského politika a filozofa Cicerona. Jednotlivé hlásky jsou v těsnopise oproti normálnímu písmu hodně zjednodušené, některé znaky dokonce označují celé skupiny písmen nebo běžná slova. Existuje několik možností těsnopisného zápisu, které se liší pro každý jazyk. Kromě zapisování rukou lze využít i stenografické psací stroje. Používá se třeba u soudu nebo v parlamentu.
Potravinová alergie
Existuje spousta kuchařek, receptů a rad, jak jíst bez mléka, lepku nebo třeba vajíček a sóji, což jsou nejčastější alergeny. Důležité je rozlišovat, alergii a takzvanou intoleranci neboli nesnášenlivost. Alergie na kravské mléko a intolerance laktózy jsou dvě rozdílné věci s odlišnými projevy. Laktóza je mléčný cukr, který je téměř ve všem. Nicméně se dnes dají sehnat vlastně jakékoliv bezlaktózové potraviny - sýry, čokoláda a třeba i zmrzlina. Při alergii na kravské mléko jezte kozí a ovčí výrobky. Lepek má v sobě pšenice, žito, ječmen a oves. Bezlepková dieta spočívá v nahrazení výrobků s lepkem výrobky z pohanky, rýže, kukuřice a dalších přirozeně bezlepkových potravin.
Vozidlo Elbee
Lidé na vozíčku používají běžná auta, která se upraví na ruční řízení, jenže to bývá často nepraktické. Handicapovaný člověk musí totiž přesednout z vozíku na sedadlo řidiče a vozík naskládat do kufru. Často pak potřebuje doprovod. Vozidlo Elbee na to jde úplně jinak, handicapovaný člověk do něj totiž najede přímo ve svém vozíčku – ten je třeba uvnitř samozřejmě upevnit. Vozítko bylo vyvíjeno 10 let, dá se použít s jakýmkoliv typem vozíku a je maximálně jednoduché – řazení pomocí tlačítka, speciální volant, nouzové otevírání dveří a další speciality. Elbee může řídit člověk už od 17 let, maximální rychlost jízdy v běžném provozu je 80 km/h, ale po dálnici zvládne prý uhánět i 100km/h.
Rovnátka
Zuby si lidé rovnali už odedávna, rovnací strojky byly nalezeny i u 3000 let starých mumií. Studiu a léčbě nepravidelností chrupu se dnes věnuje lékařský obor ortodoncie. Rovnátka se nosí na horních, dolních nebo obojích zubech. Mohou být sundavací, nebo připevněná napevno. Vyrábí se už i několik typů téměř neviditelných rovnátek. S rovnátky je třeba na čas upravit i jídelníček a vyřadit tvrdé, lepkavé, žvýkavé nebo křupavé potraviny. Zároveň je potřeba zuby velmi pečlivě čistit. Je trochu nepříjemné, že z rovnátek mohou občas trochu bolet zuby. Délka nošení záleží na tom, jak křivé zuby jsou – od několika měsíců po pár let.
Monoski
Monoski nebo monolyže je speciální druh lyží, vlastně spíš lyže. Je to jedna lyže široká na dvě vázání. Lyžař má tedy obě nohy pevně upnuty vedle sebe. Rozdíl oproti snowboardu je ve tvaru lyže a také v tom, že lyžař stojí nikoliv bokem, ale čelem ke svahu. Při jízdě se používají klasické přeskáče a také hůlky. Monoski byly vynalezeny v 60. letech a byly později propagovány jezdcem Mike Doylem. Monoski používají často také handicapovaní sportovci, ti mohou mít k lyži připevněnu speciální sedačku.
Sirény
Sirény slouží k varování lidí při hrozícím nebezpečí jako je válečný útok, velký únik nebezpečných látek nebo třeba nutnost evakuace kvůli povodním. Moderní sirény umí i mluvit, ale většina vydává jen houkavý signál. Sirény jsou rozmístěné tak, aby je slyšel každý, i když bydlí třeba někde na samotě. Sirény vydávají tři typy signálů. Varovný signál může zaznít kdykoliv a jde o kolísavý tón, který zní dvě minuty a dvacet vteřin a může se rozeznít třikrát po sobě. Když se rozezní sirény, zachovejte klid, zapněte si rozhlas nebo televizi a dozvíte se víc. Funkčnost sirén je třeba pravidelně zkoušet, děje se to každou první středu v měsíci ve dvanáct hodin, kdy zní stejný tón po dobu 140 vteřin.
Mazací tramvaj
Oblíbená speciální tramvaj, které se říká mazačka. Koleje promazává teprve od roku 2015, ale tramvaj, ze které je mazačka vyrobená, je z roku 1965. Původně vozila cestující, pak náklad a teď zajišťuje, aby tramvaje tolik nehlučily a koleje a kola déle vydržely. Při provozu tramvají je častým problémem skřípání, když projíždějí zatáčkami. A přesně to řeší mazačka díky speciálnímu oleji, který roztírá na koleje v kříženích a zákrutech. Za den spotřebuje asi 2 kg mazacího média. Mazačka se stala mezi Pražany takovou senzací, má na sobě kamery a výhled z její kabiny lze sledovat na internetu. Mazací tramvaj má dokonce i svoji vlastní písničku a na sociálních sítích asi 12 tisíc fanoušků.
Košíkářství
Patří mezi jedno z nejstarších řemesel. Je jisté, že se košíky používaly již před 10 až 12 tisíci lety, a to napříč kulturami. Kromě košů se z proutí plete nábytek, hračky a další věci. U nás jsou nejčastější výrobky z vrbového proutí, ale na splétání se dají použít i jiné přírodní materiály jako různé trávy, ratan. Ratan je jiný název pro pegid, což je část asijské liánové palmy. Uplést něco z proutí je docela věda, můžete si to vyzkoušet třeba rovnou o Velikonocích a uplést opravdu parádní pomlázku. Ta správná by měla být z 6 až 12 proutků a na její konec patří mašle. Plést se má na Bílou sobotu.
Chapman stick
Chapman stick má 8 až 12 strun a trochu se podobá elektrické kytaře. Hraje se většinou ve stoje a nástroj se drží na výšku, což je jeden z hlavních rozdílů oproti kytaře. Hráč bouchá prsty do strun (tapuje) podobně jako paličky do strun piána. Ty se rozezní a je to. Nástroj vynalezl americký jazzman Emmett Chapman a prodávat se začal v roce 1974. Mezi slavné hráče patří špičkový instrumentalista Tony Levin.

Vánoční návody ke stažení