Jaký tvůj čin v tobě vzbuzuje hrdost?

Planeta Yó — Jaký tvůj čin v tobě vzbuzuje hrdost?