Pokračování rozhovoru s Olats Otesoc.

Hřiště 7 — Pokračování rozhovoru s Olats Otesoc.