Zaostřeno na: Rorýs létá bez přistání

Planeta Yó — Zaostřeno na: Rorýs létá bez přistání