Reportáž - šéfredaktor časopisu Xbox

Game Page — Reportáž - šéfredaktor časopisu Xbox

Host - Kamil Grids, šéfredaktor nového časopisu specializovaného na Xbox