Zaostřeno na: Ruka v poušti

Planeta Yó — Zaostřeno na: Ruka v poušti