Loučí se nejen Marek, ale i hosté a všichni společně zapalují na adventním věnci třetí svíčku.

Hřiště 7 — Loučí se nejen Marek, ale i hosté a všichni společně zapalují na adventním věnci třetí svíčku.