Anketa: Jak se zachováš, když tě někdo cizí požádá, abys ho dovedl na místo, které nemůže najít?

Planeta Yó — Anketa: Jak se zachováš, když tě někdo cizí požádá, abys ho dovedl na místo, které nemůže najít?