Co je vakuum a jak se dá využít jeho síla

Planeta Yó — Co je vakuum a jak se dá využít jeho síla