Anketa: Vysvětli význam slova vlastenec

Planeta Yó — Anketa: Vysvětli význam slova vlastenec