Pokračování rozhovoru s hosty ze ZŠ Stříbrnická, Ústí nad Labem

Hřiště 7 — Pokračování rozhovoru s hosty ze ZŠ Stříbrnická, Ústí nad Labem