Představ si, že si můžeš vybrat mezi domácím vzděláváním a běžným chozením do školy.

Planeta Yó — Představ si, že si můžeš vybrat mezi domácím vzděláváním a běžným chozením do školy.