Zaostřeno na: Paúhoř elektrický

Planeta Yó — Zaostřeno na: Paúhoř elektrický