Dětský čin roku, ocenění v kategorii kolektivní pomoc

Planeta Yó — Dětský čin roku, ocenění v kategorii kolektivní pomoc