Zaostřeno na: Koloseum – pýcha všech Italů

Planeta Yó — Zaostřeno na: Koloseum – pýcha všech Italů