Anketa: Co je to demokracie?

Planeta Yó — Anketa: Co je to demokracie?