Anketa: Jak se udobřit s kamarádem po hádce?

Planeta Yó — Anketa: Jak se udobřit s kamarádem po hádce?