Sportovní reportáž: Jak probíhají přípravy na všesokolský slet?

Planeta Yó — Sportovní reportáž: Jak probíhají přípravy na všesokolský slet?