Host: Zlatý oříšek – Natálie Romportlová

Planeta Yó — Host: Zlatý oříšek – Natálie Romportlová