4. vstup: Hosté – Junák

Planeta Yó — 4. vstup: Hosté – Junák