Marta Dancingerová pod širým festivalovým nebem.

Dé pětka — Marta Dancingerová pod širým festivalovým nebem.