Písnička: Kdož sú boží bojovníci/My jsme TVMiniUni

TvMiniUni — Písnička: Kdož sú boží bojovníci/My jsme TVMiniUni

Písnička z 12.dílu: Proč existujou mouchy? Proč jsou králové? Proč byli? — Zpívá Voráček, FrantaŠtajn, Bóďa, Valentýnka, Rochňa, Flegy