Reportáž: Příběhy bezpráví

Zprávičky — Reportáž: Příběhy bezpráví

Jedním z projektů společnosti Člověk v tísni jsou Příběhy bezpráví, které dětem ve školách přibližují československou minulost očima těch, kteří ji zažili. Zprávičky se na jedné ze škol zúčastnily promítání a diskuse se Zuzanou Marešovou, jednou z židovských dětí, které na prahu druhé světové války zachránil Angličan Nicholas Winton. K letošním příběhům se váže i literární soutěž s tématem V opozici! Víc se o ní dozvíte na webu, Uvidíte v reportáži Jakuba Čermáka